25.03.2020

Nadzwyczajny stan działalności Uczelni przedłużony do 10 kwietnia do godz. 24:00


Zarządzenie Rektora AGH w sprawie nadzwyczajnego stanu działalności Uczelni do dnia 10 kwietnia do godz. 24:00