07.09.2023

Potrzebujesz informacji na temat legalizacji pobytu w Polsce? Przyjdź na Dzień Otwarty Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego już 16 września!


 W sobotę 16 września 2023 r., w godzinach od 09:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Dzień Otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego.

W ramach wydarzenia możliwe będzie:

  • dołączenie dokumentów do spraw w toku,
  • uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosku,
  • uzyskanie informacji ogólnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy,
  • uzyskanie szczegółowych informacji o sprawach w toku,
  • uzyskanie stampili po wcześniejszej rezerwacji terminu (tylko w przypadku, gdy braki formalne zostały już uzupełnione),
  • możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce.

Uwaga! Aby uzyskać stampilę, należy dokonać rezerwacji. Należy wysłać wiadomość e-mail z tytułem „Dzień otwarty 16/09 – stampila” na adres: rezerwacja.opt@muw.pl, uwzględniając poniższe dane:

  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • numer sprawy,
  • data złożenia wniosku.

Po wysłaniu wiadomości email należy oczekiwać na zwrotne potwierdzenie zawierające godzinę spotkania.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://infoopt.pl/dzien-otwarty-punktu-informacyjno-doradczego-pid-24/