15.09.2020

Sobota Informacyjna w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 26 września


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zaprasza cudzoziemców – obywateli państw trzecich do udziału w wydarzeniu Sobota Informacyjna. 

Data: 26/09/2020

Godziny: 8:00 – 16:00

Wydział Spraw Cudzoziemców MUW -  ul. Przy Rondzie 6, Kraków

 

W ramach wydarzenia możliwe będzie:

- złożenie wniosku dotyczącego legalizacji pobytu,

- złożenie wniosku o wydanie/wymianę karty pobytu,

- uzyskanie stampili (tylko w przypadku gdy braki formalne zostały już uzupełnione),

- dołączenie dokumentów do spraw w toku,

- uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosku,

- uzyskanie informacji dotyczących legalizacji pobytu i pracy.

Uwaga! Aby złożyć wniosek dotyczący legalizacji pobytu lub wniosek o wydanie/wymianę karty, należy dokonać rezerwacji.

Należy wysłać wiadomość email z tytułem "Sobota informacyjna 26/09 – wniosek pobytowy" lub "Sobota informacyjna 26/09 – wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu" w zależności od celu rejestracji, na adres: rezerwacja.opt@muw.pl, uwzględniając poniższe dane:

•          imię i nazwisko,

•          data urodzenia,

•          obywatelstwo,

•          numer telefonu,

•          podstawa legalnego pobytu (np. wiza, ruch bezwizowy),

•          ważność legalnego pobytu,

•          cel pobytu.

Po wysłaniu wiadomości email należy oczekiwać na zwrotne potwierdzenie zawierające godzinę spotkania.

Uwaga! Aby uzyskać stampilę, należy dokonać rezerwacji. Należy wysłać wiadomość email z tytułem "Sobota informacyjna 26/09 - stampila" na adres: rezerwacja.opt@muw.pl, uwzględniając poniższe dane:

•          imię i nazwisko,

•          data urodzenia,

•          numer sprawy,

•          data złożenia wniosku.

Po wysłaniu wiadomości email należy oczekiwać na zwrotne potwierdzenie zawierające godzinę spotkania.

Na pozostałe czynności (dołączenie dokumentów, pomoc w zakresie przygotowania wniosku, informacja) obowiązywać będzie w tym dniu system biletowy.

 

Przypominamy również o działaniach informacyjnych prowadzonych przez Wydział Spraw Cudzoziemców: