22.03.2023

Zapraszamy na Dzień Otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego MUW dnia 25 marca!


W sobotę 25 marca 2023 r., w godzinach od 09:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Dzień Otwarty Punktu Informacyjno-Doradczego.

W ramach Dnia Otwartego PID możliwe będzie:

  • dołączenie dokumentów do spraw w toku,
  • uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosku,
  • uzyskanie informacji ogólnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy,
  • uzyskanie szczegółowych informacji o sprawach w toku,
  • odebranie karty pobytu po wcześniejszej rezerwacji terminu i przedłożeniu papierowego potwierdzenia opłaty (nie dotyczy osób, które dokonały opłaty przez system Paybynet).
  • możliwość pozyskania informacji na temat działań na rzecz integracji cudzoziemców (w tym szczególności obywateli Ukrainy) w Małopolsce.

 

Więcej informacji o wydarzeniu: https://infoopt.pl/dzien-otwarty-punktu-informacyjno-doradczego-pid-8/