15.09.2021

Zapraszamy na Kosmiczny Europejski Dzień Języków z SJO AGH! Już 27 września!


Serdecznie zapraszamy studentów i pracowników AGH oraz uczelni partnerskich konsorcjum UNIVERSEH do udziału w Kosmicznym Europejskim Dniu Języków, który odbędzie się 27 września 2021 na platformie MS Teams w ramach Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego dla Ziemi i Ludzkości – UNIVERSEH.

Jednym z celów UNIVERSEHU jest promocja wielojęzyczności, bogactwa i różnorodności kulturowej oraz szeroko rozumianej mobilności studenckiej i pracowniczej. SJO włącza się w realizację tej idei poprzez organizację Kosmicznego Europejskiego Dnia Języków, w trakcie którego uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu języków oraz terminologii kosmicznej, sprawdzenia swoich kompetencji w ciekawych quizach w ramach prowadzonego przez naszą uczelnię projektu.

Rejestracja uczestników spotkania:
Rejestracja trwa do czwartku 23 września 2021 do godz. 14.00.

W celu rejestracji należy dołączyć do zespołu na MS Teams poprzez link: tinyurl.com/2d2bxbsz

Zarejestrowani uczestnicy będą mieli dostęp do poszczególnych wydarzeń poprzez kalendarz MS Teams, otrzymane mailowo linki bądź bezpośrednio z poziomu zespołu.

 

Program wydarzenia:

10.00 Otwarcie wydarzenia

Przywitanie uczestników Kosmicznego Europejskiego Dnia Języków

10.10 – 10.45 Czy kometa to kobieta? Staszic, Leśmian i neologizmy w języku nauki i poezji.

Co łączy Staszica z Leśmianem? Czy gdyby nasz patron żył obecnie, to uczestniczyłby w UNIVERSEH-u? Co to jest neologizm i czy używamy go tylko w poezji, czy także w języku specjalistycznym? Zapraszamy do wspólnej dyskusji i refleksji nad powstawaniem nowych terminów naukowych!

11.00 – 11.45 Subiektywny i selektywny przewodnik po certyfikatach językowych.

Najważniejsze informacje na temat wybranych certyfikatów z języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego i polskiego jako obcego. Zaprezentowane zostaną certyfikaty istotne z punktu widzenia studenta, kandydata na studenta, uczestnika mobilności.

12.00 – 12.30 Quiz dla rodaka, jaki jest z "polaka" – sprawdź, ile wiesz, pamiętasz, potrafisz.

Wszystkich odważnych, pewnych swojej wiedzy albo właśnie niepewnych, co pamiętają z polskiego, zapraszamy do wspólnej zabawy w ramach "klasówki po latach". Quiz pozwoli zweryfikować i poszerzyć kompetencje językowe z polskiego.


12.45 – 13.00 Bujając w obłokach, gdy sky is the limit - kosmiczne frazeologizmy w językach angielskim i polskim.

Krótki przegląd idiomatyki oraz - szerzej - związków frazeologicznych związanych z kosmosem, niebem i gwiazdami. W trakcie mini-wykładu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakie codzienne znaczenia nadano - i dalej nadaje się - tym pojęciom i jak wzbogacają one obydwa języki.


Wydarzenie subsydiarne: Skąd to się wzięło? O etymologii wybranych terminów astronomicznych w codziennej polszczyźnie – quiz.
Quiz o tematyce językowo-astronomicznej prezentujący i wyjaśniający pochodzenie oraz zmianę znaczenia wybranych terminów astronomicznych w języku ogólnym. Oprócz elementów zabawy i rozrywki ma charakter edukacyjny.


Zapraszamy gorąco do podjęcia wyzwania i udziału w projekcie UNIVERSEH!

Informacje dotyczące Kosmicznego Europejskiego Dnia Języków z SJO AGH