PEŁNY CYKL KSZTAŁCENIA

- informacje o rekrutacji na studia

- sprawy związane z tokiem studiów

 

tel.: +48 12 617 50 92 

fax: +48 12 617 52 39

e-mail: international.students@agh.edu.pl

 

Harmonogram dyżurów na MS Teams

 

PROGRAMY WYMIAN I UMOWY BILATERALNE

- informacje o procesie rekrutacji na studia oraz praktyki/staże

- sprawy związane z pobytem, m.in. Confirmation of Arrival, Learning Agreement, Transcript of Records, Confirmation of Stay 

 

tel.: +48 12 617 52 38 

fax: +48 12 617 52 39

e-mail: exchange@agh.edu.pl 

 

Harmonogram dyżurów na MS Teams

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt w sprawach interpersonalnych i regulaminowych Uczelni

Rzecznik Praw Studenta

mgr Agnieszka Zatyka-Szlachcic

e-mail: rps@agh.edu.pl

tel.: +48 885 956 765

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

e-mail: bon@agh.edu.pl

tel: +48 12 617 46 30