KONTAKT W TRAKCIE EPIDEMII

W związku z sytuacją epidemiczną, w trosce o Wasze i nasze bezpieczeństwo ograniczamy kontakt bezpośredni do minimum.

 

Do załatwiania wszelkich spraw rekomendujemy WYŁĄCZNIE kontakt telefoniczny, mailowy oraz za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS.

 

Pracownicy Działu Studentów Zagranicznych dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00 (kontakt telefoniczny oraz e-mail).

 

Jednocześnie codziennie w określonym czasie jesteśmy dostępni w aplikacji MS TEAMS (HARMONOGRAM DYŻURÓW PONIŻEJ).

JAKĄ SPRAWĘ CHCESZ ZAŁATWIĆ?

PEŁNY CYKL KSZTAŁCENIA

- podania o zwolnienie/obniżenie opłaty za studia 

- informacje o rekrutacji na studia

- sprawy związane z tokiem studiów

 

tel.: +48 12 617 50 92 

fax: +48 12 617 52 39

e-mail: international.students@agh.edu.pl

 

PEŁNY CYKL KSZTAŁCENIA: Harmonogram dyżurów na MS Teams

 

PROGRAMY WYMIAN I UMOWY BILATERALNE

- informacje o procesie rekrutacji na studia oraz praktyki/staże

- sprawy związane z pobytem, m.in. Confirmation of Arrival, Learning Agreement, Transcript of Records, Confirmation of Stay 

 

tel.: +48 12 617 52 38 

fax: +48 12 617 52 39

e-mail: exchange@agh.edu.pl 

 

PROGRAMY WYMIAN I UMOWY BILATERALNE: Harmonogram dyżurów na MS Teams