Organizacja roku akademickiego 2020/2021

 

1 października do 21 lutego - semestr zimowy

1 października do 27 stycznia - zajęcia semestru zimowego*

23 grudnia do 3 stycznia - wakacje zimowe (ferie świąteczne)

28 stycznia do 11 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa

12 lutego do 21 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa

22 lutego do 28 lutego - przerwa międzysemestralna

 

1 marca do 30 września - semestr letni

1 marca do 16 czerwca - zajęcia semestru letniego

1 kwietnia do 7 kwietnia - wakacje wiosenne (ferie świąteczne)

17 czerwca do 30 czerwca - letnia sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa

1 lipca do 31 sierpnia - wakacje letnie

1 września do 15 września - letnia sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa

 

* w dniach 1 i 2 października 2020 r. zajęcia dla studentów pierwszego semestru studiów mogą być prowadzone wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2020 r., 11 listopada 2020 r., 1 stycznia 2021 r., 6 stycznia 2021 r., 1 maja 2021 r., 3 maja 2021 r., 3 czerwca 2021 r.

 

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych: 4 czerwca 2021 r.

 

Okres od 16 do 30 września 2021 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022.

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

1 października do 27 lutego - semestr zimowy

1 października do 27 stycznia - zajęcia semestru zimowego*

23 grudnia do 2 stycznia - wakacje zimowe (ferie świąteczne)

28 stycznia do 11 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna - część podstawowa

12 lutego do 20 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna - część poprawkowa

21 lutego do 27 lutego - przerwa międzysemestralna

 

28 lutego do 30 września - semestr letni

28 lutego do 22 czerwca - zajęcia semestru letniego*

14 kwietnia - 19 kwietnia - wakacje wiosenne (ferie świąteczne)

23 czerwca do 7 lipca - letnia sesja egzaminacyjna - część podstawowa

8 lipca do 31 sierpnia - wakacje letnie

1 września do 16 września - letnia sesja egzaminacyjna - część poprawkowa

 

*w dniach 22 grudnia 2021 r., 25 stycznia 2022 r. oraz 15 czerwca 2022 r. zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla czwartku, a w dniu 22 czerwca 2022 r. według harmonogramu zajęć ustalonego dla piątku.

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2021 r., 11 listopada 2021 r., 1 stycznia 2022 r., 6 stycznia 2022 r., 1 maja 2022 r., 3 maja 2022 r., 16 czerwca 2022 r.

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 2 maja 2022 r., 17 czerwca 2022 r.

 

 

Okres od 17 do 30 września przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2021/2022 i rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023.