Organizacja roku akademickiego 2023/2024

1 października do 25 lutego - semestr zimowy

1 października do 26 stycznia - zajęcia semestru zimowego

23 grudnia do 2 stycznia - wakacje zimowe (ferie świąteczne)

27 stycznia do 11 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna - część podstawowa

12 lutego do 18 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna - część poprawkowa

 

19 lutego do 25 lutego - przerwa międzysemestralna

 

26 lutego do 30 września - semestr letni

26 lutego do 20 czerwca - zajęcia semestru letniego*

28 marca - 2 kwietnia - wakacje wiosenne (ferie świąteczne)

21 czerwca do 4 lipca - letnia sesja egzaminacyjna - część podstawowa

5 lipca do 1 września - wakacje letnie

2 września do 15 września - letnia sesja egzaminacyjna - część poprawkowa

 

*w dniach 28 i 29 maja 2024 r. zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla czwartku i piątku; w dniu 17 czerwca 2024 r. zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla piątku

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2023 r., 11 listopada 2023 r., 6 stycznia 2024 r.,  1 maja 2024 r., 3 maja 2024 r., 30 maja 2024 r.

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada 2023 r., 3 listopada 2023 r. (na studiach stacjonarnych), 2 maja 2024 r., 31 maja 2024 r.

 

Okres od 16 do 30 września 2024 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2023/2024 i rozpoczęciem roku akademickiego 2024/2025.

 

UWAGA: W przypadku studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, w ramach których zajęcia kończą się w semestrze zimowym, ustala się następującą organizację tego semestru w roku akademickim 2023/2024:


1 października do 15 grudnia - zajęcia semestru zimowego
16 grudnia do 22 grudnia - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
23 grudnia do 2 stycznia - wakacje zimowe (ferie świąteczne)
3 stycznia do 14 stycznia - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa

 

W przypadku studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, w ramach których zajęcia kończą się w semestrze letnim, ustala się następującą organizację tego semestru w roku akademickim 2023/2024:


27 lutego do 12 maja - zajęcia semestru letniego
28 marca do 2 kwietnia - wakacje wiosenne (ferie świąteczne)
13 maja do 25 maja - letnia sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
26 maja do 2 czerwca - przerwa od zajęć
3 czerwca do 14 czerwca - letnia sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

1 października do 26 lutego - semestr zimowy

1 października do 27 stycznia - zajęcia semestru zimowego*

23 grudnia do 1 stycznia - wakacje zimowe (ferie świąteczne)

28 stycznia do 12 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa

13 lutego do 19 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa

 

* w dniu 2 listopada 2022 r. zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla poniedziałku; w dniach 22 grudnia 2022 r. i 23 stycznia 2023 r. zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla piątku

 

20 lutego do 26 lutego - przerwa międzysemestralna

 

27 lutego do 30 września - semestr letni

27 lutego do 5 lipca - zajęcia semestru letniego**

6 kwietnia do 12 kwietnia - wakacje wiosenne (ferie świąteczne)

5 czerwca do 11 czerwca - przerwa od zajęć dydaktycznych***

6 lipca do 16 lipca - letnia sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa

17 lipca do 25 sierpnia - wakacje letnie

26 sierpnia do 15 września - letnia sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa****

 

** z uwagi na organizację III Igrzysk Europejskich 2023 Kraków w okresie od 12 czerwca do 5 lipca 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się wyłącznie zdalnie, przy czym okres od 29 czerwca do 5 lipca 2023 r. jest przeznaczony na odrabianie zajęć dydaktycznych w razie takiej konieczności;

 

*** przerwa od zajęć dydaktycznych spowodowana przygotowaniem Uczelni do organizacji Igrzysk Europejskich

 

**** w letniej sesji egzaminacyjnej - cz. poprawkowa mogą zostać ustalone dwa terminy poprawkowe egzaminów

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2022 r., 11 listopada 2022 r., 6 stycznia 2023 r., 1 maja 2023 r., 3 maja 2023 r., 8 czerwca 2023 r.

 

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych: 31 października 2022 r., 2 maja 2023 r.

 

Okres od 16 do 30 września 2023 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2022/2023 i rozpoczęciem roku akademickiego 2023/2024.