Organizacje studenckie

Nie samą nauką żyje student – zwłaszcza w AGH i szczególnie w Krakowie. Za rozwojem intelektualnym podąża rozwój kulturalny i sportowy. Liczne organizacje działające w AGH dają możliwość kontynuacji dotychczasowych zainteresowań, jak i odkrywania nowych.

 

Możliwości jest naprawdę wiele, poczynając od zespołów artystycznych (świetnym przykładem jest studencka Orkiestra Reprezentacyjna AGH), poprzez standardowe formy rekreacji (turystyka piesza, rowerowa), na dość specjalistycznych agendach kończąc (kluby: wysokogórski, podwodny, speleologiczny, żeglarski). Wszystkich studentów AGH reprezentuje Uczelniana Rada Samorządu Studentów (URSS), która prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportowych, organizując liczne rajdy wydziałowe, bale wydziałowe, spotkania z okazji Dnia Górnika i Hutnika oraz chyba najpopularniejsze w środowisku studenckim – krakowskie Juwenalia. Ponadto studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań związanych z kierunkiem studiów poprzez przynależność i udział w pracach wielu kół naukowych.

 

Sprawdź wykaz organizacji studenckich AGH.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 

Nasza Uczelnia od 2000 r. realizuje program „AGH uczelnią przyjazną wobec osób niepełnosprawnych”, którego celem jest kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się studenci z różnymi niepełnosprawnościami. Metody i formy kształcenia dostosowywane są do ich indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Aby zwiększyć możliwość wspierania studentów z niepełnosprawnościami współpracujemy z innymi krakowskimi uczelniami zarówno w kwestiach edukacyjnych, jak i tworzenia warunków dla integracji społecznej osób objętych programem. 

 

AGH to uczelnia nowoczesna, przodująca w dziedzinie nowoczesnych technologii, która podejmuje wiele innowacyjnych działań. Wśród nich mieszczą się także starania o uczynienie z niej środowiska sprzyjającego studiowaniu przez osoby z niepełnosprawnościami. Szczególną wagę przywiązujemy do likwidacji barier architektonicznych, co zwiększa dostępność obiektów uczelni i umożliwia korzystanie z oferty AGH każdemu, kto pragnie rozwijać się i zdobywać wykształcenie na najbardziej innowacyjnych kierunkach studiów w Polsce. Dbamy o to, aby nowo powstałe budynki spełniały najwyższe standardy dostępności. 

 

Oferta wsparcia:

Porady, wskazówki oraz pomoc w każdej sprawie związanej z niepełnosprawnością

Zakwaterowanie w akademiku dostosowanym do potrzeb osoby z niepełnosprawnością

Informacje o dostępnej pomocy materialnej oferowanej przez AGH, jak i inne instytucje

Zajęcia sportowe (możliwość uzyskania zaliczenia z W-F i punktów ECTS), np. siłownia, szermierka na wózkach, basen

Usługi tłumaczy języka migowego oraz lipspeakerów dla osób nie(do)słyszących

Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w alternatywnej formie, a w czytelni z powiększalnika tekstu oraz stanowiska komputerowego przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Możliwość wypożyczenia sprzętu edukacyjno-wspomagającego (dyktafonów, systemów FM, powiększalników tekstu i obrazu, itp.)

Kserowanie notatek i materiałów dydaktycznych – do formatu A3 (dla osób niedowidzących, słabosłyszących, niesłyszących oraz mających problemy z pisaniem)

Specjalistyczny lektorat z języka obcego, np. dla osób nie(do)słyszących, nie(do)widzących

Dostęp do pracowni tyfloinformatyki oraz adaptacja materiałów dydaktycznych (np. digitalizacja, wydruk alfabetem Brajla), a także form egzaminów i zaliczeń

Wsparcie psychologiczne i edukacyjne

Pomoc asystentów osób niepełnosprawnych

Uczestnictwo w wydarzeniach szkoleniowo-integracyjnych

Udział w realizowanych projektach prozawodowych

 

Działania AGH na rzecz osób niepełnosprawnych koordynuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które również wspiera inicjatywy Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych - pierwszej tego typu organizacji w Polsce. Studenci mogą tam zasięgnąć porad prawnych oraz uzyskać pomoc w kontakcie z władzami uczelni, a także potrzebne wsparcie w rozwiązywaniu różnych problemów. Dla studentów organizowane są obozy adaptacyjne, imprezy integracyjne, warsztaty oraz kursy. 

Kontakt:

telefon: +48 12 617 46 30

e-mail: bon@agh.edu.pl