Statystyki - programy wymian

Dla tych z Państwa, którzy pasjonują się wszelkiej maści statystykami lub poszukują konkretnych danych z powodów czysto zawodowych, poniżej zamieszczamy informację na temat liczby studentów pierwszego i drugiego stopnia kształcących się w ostatnich latach w murach AGH w ramach pobytów krótkoterminowych. Pod pojęciem pobyty krótkoterminowe mamy na myśli programy wymian akademickich tj. Erasmus+, SMILE, CEEPUS etc. oraz indywidualne umowy zawarte między AGH i Uczelniami Partnerskimi obejmujące wymianę studentów (niezrzeszone w żadnym programie).

 

W sprawie studentów trzeciego stopnia, prosimy o bezpośredni kontakt ze Szkołą Doktorską AGH: phd@agh.edu.pl.

 

Studenci zagraniczni pierwszego i drugiego stopnia kształcący się w AGH w ramach pobytów krótkoterminowych – liczba ogółem

Rok akademickiRazem
2021/2022517
2020/2021340
2019/2020599
2018/2019600

 

Dokładne analizy z podziałem na wydziały są dostępne w sprawozdaniach z działalności Uczelnia dostępnych na stronie: https://www.agh.edu.pl/o-agh/dokumenty/sprawozdania-wladz

 

Liczba studentów zagranicznych pierwszego i drugiego stopnia kształcących się w AGH w ramach bezpłatnych pobytów krótkoterminowych przez okres min. 3 miesięcy (dane na potrzeby Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym)

Rok akademickiRazem
2021/2022520
2020/2021269
2019/2020460
2018/2019492