PEŁNY CYKL KSZTAŁCENIA

HARMONOGRAM DYŻURÓW NA MS TEAMS:

- Poniedziałek:  10.00 - 12.00 

- Wtorek:  12.00 - 14.00 

- Środa:  10.00 - 12.00 

- Czwartek:  12.00 - 14.00 

- Piątek:  10.00 - 12.00

 

ZNAJDZIESZ NAS NA MS TEAMS, WPISUJĄC NASZE NAZWISKO

Justyna Stożek lub Magdalena Szatyłowicz