FAQ

Kalendarz akademicki

Dokumenty do pobrania

Pomoc prawna dla obcokrajowców

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM)

Wiza i legalizacja pobytu

Placówki dyplomatyczne i konsularne

Formalności związane z przekroczeniem granicy

Studenci z wymian: Co zrobić przed przyjazdem do AGH?

Zdrowie i bezpieczeństwo

Koszty utrzymania w Polsce

Organizacje i stowarzyszenia studenckie

Życie studenckie

System szkolnictwa wyższego w Polsce

Guide for prospective students (English version)

Come and join us at AGH UST! (leaflet in English)

Współpraca z agencjami rekrutacyjnymi