Kalendarz akademicki

 Organizacja roku akademickiego 2019/2020

1 października do 16 lutego - semestr zimowy

1 października do 28 stycznia - zajęcia semestru zimowego*

23 grudnia do 2 stycznia - wakacje zimowe (ferie świąteczne)

29 stycznia do 9 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna - część podstawowa

10 lutego do 16 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna - część poprawkowa

17 lutego do 23 lutego - przerwa międzysemestralna

 

24 lutego do 30 września - semestr letni

24 lutego do 21 czerwca* - zajęcia semestru letniego

9 kwietnia - 14 kwietnia - wakacje wiosenne (ferie świąteczne)

22 czerwca do 12 lipca - letnia sesja egzaminacyjna - część podstawowa**

13 lipca do 30 sierpnia - wakacje letnie

31 sierpnia do 20 września*** - letnia sesja egzaminacyjna - część poprawkowa**

21 września do 30 września - okres przeznaczony na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021

 

*w okresie 11 marca do 21 czerwca - zawieszenie zajęć dydaktycznych realizowanych w siedzibie Uczelni przy bezpośrednim udziale studentów i prowadzących zajęcia oraz realizacja zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym, z tym że dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć o charakterze praktycznym (w szczególności ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych), których realizacja nie była możliwa w związku z zawieszeniem zajęć w trybie tradycyjnym zgodnie z wytycznymi GIS oraz przepisami obowiązującymi w Uczelni:

- w okresie od 25 maja - dla studentów ostatnich semestrów studiów;

- w okresie od 1 czerwca - dla wszystkich studentów.

W okresie od 1 czerwca do 21 czerwca dopuszcza się możliwość przeprowadzania zaliczeń kończących zajęcia oraz egzaminów.

 

**w okresie trwania letniej sesji egzaminacyjnej dopuszcza się możliwość realizacji zajęć o charakterze praktycznym (w szczególności ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych), których realizacja nie była możliwa w związku z zawieszeniem zajęć w trybie tradycyjnym.

 

***w okresie od 15 września do 30 września - dopuszcza się możliwość przeprowadzania egzaminów wyłącznie w ramach przedmiotów obejmujących zajęcia o charakterze praktycznym (w szczególności ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych), których realizacja nie była możliwa w związku z zawieszeniem zajęć w trybie tradycyjnym.

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 maja 2020 r., 3 maja 2020 r., 11 czerwca 2020 r.