Organizacje studenckie

Nie samą nauką żyje student – zwłaszcza w AGH i szczególnie w Krakowie. Za rozwojem intelektualnym podąża rozwój kulturalny i sportowy. Liczne organizacje działające w AGH dają możliwość kontynuacji dotychczasowych zainteresowań, jak i odkrywania nowych.

 

Możliwości jest naprawdę wiele, poczynając od zespołów artystycznych (świetnym przykładem jest studencka Orkiestra Reprezentacyjna AGH), poprzez standardowe formy rekreacji (turystyka piesza, rowerowa), na dość specjalistycznych agendach kończąc (kluby: wysokogórski, podwodny, speleologiczny, żeglarski). Wszystkich studentów AGH reprezentuje Uczelniana Rada Samorządu Studentów (URSS), która prowadzi w uczelni działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportowych, organizując liczne rajdy wydziałowe, bale wydziałowe, spotkania z okazji Dnia Górnika i Hutnika oraz chyba najpopularniejsze w środowisku studenckim – krakowskie Juwenalia. Ponadto studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań związanych z kierunkiem studiów poprzez przynależność i udział w pracach wielu kół naukowych.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 

Nasza Uczelnia od 2000 r. realizuje program „AGH uczelnią przyjazną wobec osób niepełnosprawnych”, którego celem jest kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się studenci z różnymi niepełnosprawnościami. Metody i formy kształcenia dostosowywane są do ich indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Aby zwiększyć możliwość wspierania studentów z niepełnosprawnościami współpracujemy z innymi krakowskimi uczelniami zarówno w kwestiach edukacyjnych, jak i tworzenia warunków dla integracji społecznej osób objętych programem. 

 

AGH to uczelnia nowoczesna, przodująca w dziedzinie nowoczesnych technologii, która podejmuje wiele innowacyjnych działań. Wśród nich mieszczą się także starania o uczynienie z niej środowiska sprzyjającego studiowaniu przez osoby z niepełnosprawnościami. Szczególną wagę przywiązujemy do likwidacji barier architektonicznych, co zwiększa dostępność obiektów uczelni i umożliwia korzystanie z oferty AGH każdemu, kto pragnie rozwijać się i zdobywać wykształcenie na najbardziej innowacyjnych kierunkach studiów w Polsce. Dbamy o to, aby nowo powstałe budynki spełniały najwyższe standardy dostępności. 

 

Oferta wsparcia:

Porady, wskazówki oraz pomoc w każdej sprawie związanej z niepełnosprawnością

Zakwaterowanie w akademiku dostosowanym do potrzeb osoby z niepełnosprawnością

Informacje o dostępnej pomocy materialnej oferowanej przez AGH, jak i inne instytucje

Zajęcia sportowe (możliwość uzyskania zaliczenia z W-F i punktów ECTS), np. siłownia, szermierka na wózkach, basen

Usługi tłumaczy języka migowego oraz lipspeakerów dla osób nie(do)słyszących

Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w alternatywnej formie, a w czytelni z powiększalnika tekstu oraz stanowiska komputerowego przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Możliwość wypożyczenia sprzętu edukacyjno-wspomagającego (dyktafonów, systemów FM, powiększalników tekstu i obrazu, itp.)

Kserowanie notatek i materiałów dydaktycznych – do formatu A3 (dla osób niedowidzących, słabosłyszących, niesłyszących oraz mających problemy z pisaniem)

Specjalistyczny lektorat z języka obcego, np. dla osób nie(do)słyszących, nie(do)widzących

Dostęp do pracowni tyfloinformatyki oraz adaptacja materiałów dydaktycznych (np. digitalizacja, wydruk alfabetem Brajla), a także form egzaminów i zaliczeń

Wsparcie psychologiczne i edukacyjne

Pomoc asystentów osób niepełnosprawnych

Uczestnictwo w wydarzeniach szkoleniowo-integracyjnych

Udział w realizowanych projektach prozawodowych

 

Działania AGH na rzecz osób niepełnosprawnych koordynuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które również wspiera inicjatywy Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych - pierwszej tego typu organizacji w Polsce. Studenci mogą tam zasięgnąć porad prawnych oraz uzyskać pomoc w kontakcie z władzami uczelni, a także potrzebne wsparcie w rozwiązywaniu różnych problemów. Dla studentów organizowane są obozy adaptacyjne, imprezy integracyjne, warsztaty oraz kursy. 

Kontakt:

telefon: +48 12 617 46 30

e-mail: bon@agh.edu.pl

 

Organizacje studenckie działające w Akademii Górniczo-Hutniczej