Pomoc prawna dla obcokrajowców

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie rozpoczęło od 1 lipca 2009 roku realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich pt. „Witaj w Polsce! – wsparcie integracji obywateli państw trzecich przez pomoc prawną i przeciwdziałanie dyskryminacji”.

 

Założeniem projektu jest bezpłatna pomoc prawna cudzoziemcom niebędącym obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 roku, nr 234, poz. 1694) oraz cudzoziemcom, którzy spełniają warunki wjazdu i pobytu na terytorium Polski, w szczególności posiadającym perspektywę zamieszkania w Polsce przez okres co najmniej 12 miesięcy i legitymującym się m.in. wizą w celu repatriacji, wizą w celu przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta, wizą w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka.

 

Wszystkich obcokrajowców zainteresowanych skorzystaniem z bezpłatnej pomocy prawnej prosimy o bezpośredni kontakt z Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć:

 

ul. Krowoderska 11/7, 31-141 Kraków,

tel.: 12 633 72 23, fax: 12 423 32 77,

e-mail: porady@pomocprawna.org

www.pomocprawna.org