Wiza i legalizacja pobytu

Informacje dla cudzoziemców przebywających w Polsce dostępne są na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.