Sport i rekreacja

Rozwój bazy sportowej jest jednym z priorytetów Uczelni. Dysponujemy zmodernizowaną halą sportową z zespołem boisk (siatkówka, koszykówka, badminton) i sal (aerobik, tenis stołowy). Mieszkańcy Miasteczka Studenckiego AGH mają do dyspozycji boiska piłkarskie, korty tenisowe, boiska do siatkówki i koszykówki. Prowadzimy prace związane z budową własnego basenu. Uczelniany Klub AZS AGH to największy w środowisku akademickim Krakowa i jeden z największych w Polsce klub sportowy, mający aż 20 sekcji sportowych.