Stypendia

Program im. gen. Wł. Andersa

Program Stypendialny im. Stefana Banacha

Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza

Program Poland My First Choice

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa

Wyszehradzki Program Stypendialny (WPS)

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Oddział w Krakowie