Jak wziąć udział w programach wymiany?

Studenci zagraniczni mają szereg możliwości przyjazdu do AGH zarówno na studia jak i na praktyki. Pobyty studentów zagranicznych mogą trwać od 2 miesięcy do jednego roku.

 

Studenci mają możliwość przyjazdu do AGH w ramach programów wymian oraz umów bilateralnych.

 

Do najbardziej popularnych programów wymian należą Erasmus+, SMILE oraz CEEPUS.

 

AGH ma podpisane liczne umowy z uniwersytetami na całym świecie. Lista obowiązujących umów jest dostępna na stronie internetowej Działu Współpracy z Zagranicą.

 

Schemat postępowania w przypadku aplikacji w ramach programów wymian, umów bilateralnych i praktyk jest bardzo podobny.

 

Dział Studentów Zagranicznych zajmuje się obsługą wyłącznie aplikacji studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów. W kwestiach związanych z aplikacjami doktorantów prosimy o bezpośredni kontakt ze Szkołą Doktorską AGH.

PRZED PRZYJAZDEM DO AGH

Krok 1. WAŻNA UMOWA BILATERALNA (Uczelnia partnerska)

Aby rozpocząć procedurę aplikacyjną studenci zagraniczni powinni sprawdzić ważność umowy bilateralnej. Na podstawie umowy uczelnia partnerska wysyła do AGH tzw. nominację, informując o studencie-kandydacie ubiegającym się o przyjazd.

 

Nominacje należy wysyłać na adres: exchange@agh.edu.pl.

 

Dział Studentów Zagranicznych skontaktuje się z nominowanymi studentami informując o szczegółach procedury aplikacji.

 

Jeśli uczelnia nie posiada ważnej umowy bilateralnej, należy skontaktować się z Działem Współpracy z Zagranicą (dwz@agh.edu.pl). Dział Studentów Zagranicznych nie zajmuje się podpisywaniem nowych umów bilateralnych.

Krok 2. REJESTRACJA I WYMAGANE DOKUMENTY (student)

Dział Studentów Zagranicznych kontaktuje się z nominowanymi studentami, informując o szczegółach procedury aplikacji, terminach i wymaganych dokumentach.

 

Wszyscy studenci są zobowiązani przedstawić poniższe dokumenty:

  • CV

  • wykaz ocen z przedmiotów ukończonych na macierzystej uczelni w latach ubiegłych potwierdzony przez uczelnię wysyłającą,

  • skan strony paszportu lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem i danymi personalnymi,

  • certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 (według skali Rady Europy) lub certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego - w zależności od języka, w jakim prowadzone są zajęcia; akceptujemy również certyfikat poświadczający kompetencje językowe wystawiony przez uczelnię macierzystą studenta zagranicznego,

  • oficjalne zdjęcie (format jak do paszportu).

 

Terminy zgłoszeń i nadsyłania dokumentów aplikacyjnych:

30 czerwca – studenci nominowani na sem. zimowy (październik-luty) lub na cały rok (październik-czerwiec)

30 listopada – studenci nominowani na sem. letni (luty-czerwiec)

 

Uwaga!

W pierwszej kolejności rozpatrywane są nominacje studentów nadsyłane przez uczelnie partnerskie. Dodatkowe nominacje studentów (poza limitem umów) oraz tzw. freemovers są rozpatrywane w terminie późniejszym, w miarę dostępnych miejsc.

Krok 3. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW (AGH)

Dział Studentów Zagranicznych AGH weryfikuje dokumenty aplikacyjne i daje dostęp do zapisów na kursy.

Krok 4. ZAPISY NA KURSY (student)

Nominowani studenci zapisują się na kursy dostępne w ofercie kształcenia w danym roku akademickim.

 

Uwaga!

Oferta Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych (UBPO) jest skierowana do wszystkich studentów AGH (studentów z wymian i studentów regularnych). Dostęp do niektórych kursów jest ograniczony.

Zasady zapisywania się na kursy są dostępne na stronie: https://www.intcourses.agh.edu.pl/

Krok 5. ZATWIERDZENIE KURSÓW (AGH | Opiekun naukowy)

Dział Studentów Zagranicznych konsultuje wybrane przez studenta kursy z opiekunem naukowym studenta w AGH.

Krok 6. TWORZENIE PAPIEROWEJ WERSJI LEARNING AGREEMENT/TRAINING AGREEMENT (student)

Student zagraniczny przesyła do Działu Studentów Zagranicznych skan porozumienia o programie zajęć tzw. Learning Agreement (LA). Dokument musi być podpisany przez studenta i przedstawiciela uczelni wysyłającej. Następnie Dział Studentów Zagranicznych koordynuje podpis po stronie opiekuna naukowego w AGH.

 

Uwaga!

Dział Studentów Zagranicznych akceptuje jedynie LA z listą kursów, na które student się zarejestrował.

Podobny schemat postępowania obowiązuje w przypadku praktyk i tzw. Training Agreement.

Krok 7. LIST AKCEPTACYJNY (AGH)

Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji i podpisaniu LA, Dział Studentów Zagranicznych AGH wystawia List akceptacyjny.

 

List akceptacyjny informuje studenta, na jaki okres i na jaki wydział został przyjęty oraz kto jest jego opiekunem w trakcie pobytu w AGH.

 

Student otrzymuje także informację, co należy zrobić zaraz po przyjeździe do AGH, możliwości zamieszkania w Domach Studenckich AGH, organizacji studenckiej Erasmus Student Network oraz wymaganiach dotyczących ubezpieczenia podczas pobytu w Polsce.

PO PRZYJEŻDZIE | W TRAKCIE POBYTU W AGH

Krok 1 DZIAŁ STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH

Po przyjeździe studenci są zobowiązani przyjść do Działu Studentów Zagranicznych AGH. Studenci otrzymają informacje na temat Uczelni, dokumenty oraz tzw. Welcome Pack.

 

POTWIERDZENIE PRZYJAZDU

Większość uczelni macierzystych wymaga od swoich studentów potwierdzenia przyjazdu do uczelni przyjmującej w formie tzw. Certificate of Arrival. Studenci, którzy potrzebują takiego dokumentu, powinni przyjść do CSZ ze wzorem dokumentu od swojej uczelni.

 

Uwaga!

Wizyta w DSZ jest obowiązkowa.

Krok 2 WYDZIAŁ

Po wizycie w DSZ studenci są zobowiązani zgłosić się do Dziekanatu swojego Wydziału.

 

Adres i godziny otwarcia są dostępne w aplikacji WELCOME TO AGH UST.

 

W Dziekanacie Wydziału studenci dostaną informację na temat legitymacji studenckiej.

Krok 3 OPIEKUN

Po przyjeździe student powinien zgłosić się do opiekuna naukowego wymienionego w Liście Akceptacyjnym.

 

Jeśli wymaga tego uczelnia wysyłająca, powinien zgłosić się do opiekuna z prośbą o podpisanie oryginalnego LA.

 

PRZEDŁUŻENIE POBYTU

Studenci mają możliwość przedłużyć swój pobyt o kolejny semestr. Uczelnia macierzysta powinna skontaktować się z Działem Studentów Zagranicznych i potwierdzić nominację.

 

Student wybiera przedmioty na kolejny semestr, które następnie muszą być zatwierdzone przez koordynatora z uczelni wysyłającej i opiekuna naukowego w AGH. LA z nowymi kursami musi być przedstawiony w Dziale Studentów Zagranicznych w wyznaczonym terminie.

PRZED WYJAZDEM Z AGH

WYKAZ OCEN

Przed wyjazdem student zobowiązany jest odebrać z DSZ wykaz ocen uzyskanych w czasie swojego pobytu. Daty sesji egzaminacyjnej są publikowane z rocznym wyprzedzeniem w kalendarzu akademickim. Terminy egzaminów są ustalane przez poszczególnych prowadzących.

 

Student może na bieżąco sprawdzać swoje oceny za pośrednictwem aplikacji AGH Wirtualny Dziekanat.

 

POTWIERDZENIE POBYTU

Wszystkie uczelnie macierzyste wymagają od swoich studentów potwierdzenia okresu pobytu na uczelni partnerskiej w formie tzw. Certificate of Stay/Confirmation of Stay. Tak jak w przypadku potwierdzenia przyjazdu, studenci, którzy potrzebują takiego dokumentu, powinni przyjść do CSZ ze wzorem dokumentu od swojej uczelni.

 

Dokumenty są wydawane studentom osobiście.