Erasmus+ (KA131, KA171)

Program Erasmus+ umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę. AGH współpracuje z licznymi uczelniami z całego świata.

Studenci zainteresowani przyjazdem w ramach programu Erasmus+ powinni upewnić się, że między AGH i uczelnią macierzystą studenta została podpisana umowa bilateralna o współpracy w ramach programu. Zainteresowani kandydaci proszeni są o kontakt z koordynatorem programu Erasmus+ w uczelni macierzystej.

Rekrutacja na Erasmus+ studia jest prowadzona za pośrednictwem platformy internetowej. Nominowani studenci powinni zarejestrować się i stworzyć konto, wypełnić aplikację oraz załączyć wszystkie wymagane dokumenty.

Terminy

Patrz Terminy.

Erasmus+ KA171

Studenci mogą skorzystać z możliwości wymiany zagranicznej w ramach programu Erasmus+ Kraje Partnerskie (KA171). Stanowi on rozwinięcie programu edukacyjnego Unii Europejskiej Erasmus+.

Do tej pory w ramach programu Erasmus+KA171 do AGH mieli okazję przyjechać studenci z Albanii, Chin, Kazachstanu, Rosji, Serbii, Ukrainy, Wietnamu.

Informacji związanych z nowymi oraz istniejącymi umowami, a także wypłatą stypendium dla studentów udziela Centrum Spraw Międzynarodowych: csm@agh.edu.pl

WIZA

Obywatele krajów UE mogą przekroczyć polską granicę na podstawie ważnego dokumentu podróży (paszport/dokument tożsamości).

Obywatele krajów spoza UE muszą posiadać ważną wizę. Szczegółowych informacji odnośnie wymogów wizowych udzielają polskie placówki dyplomatyczne zlokalizowane w kraju zamieszkania.

UBEZPIECZENIE

AGH nie zapewnia ubezpieczenia studentom przyjeżdżającym w ramach programów wymian.

Zagraniczni studenci mają obowiązek zakupienia odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej przed przyjazdem do Polski.

Obywatele krajów UE mogą legitymować się ważną kartą EHIC.

Obywatele krajów spoza UE powinni zakupić ubezpieczenie zdrowotne przed przyjazdem do Polski. Szczegółowych informacji udzielają polskie placówki dyplomatyczne zlokalizowane w kraju zamieszkania studenta-kandydata.

Po przyjeździe do Polski, obywatele krajów spoza UE mogą wykupić pakiet ubezpieczenia bezpośrednio u ubezpieczyciela (np. w Narodowym Funduszu Zdrowia - http://www.nfz.gov.pl/).

LEARNING AGREEMENT (LA)

Learning Agreement (LA) to dokument zawierający wykaz kursów realizowanych przez studenta na Uczelni. LA musi zostać zaakceptowany przez wszystkie strony umowy (studenta, koordynatora z uczelni macierzystej, koordynatora w AGH jeszcze przed przyjazdem.

Na LA powinny znajdować się wyłącznie przedmioty z listy kursów dostępnych w UBPO, na które student się zarejestrował. Zapisy na platformie są prowadzone w czasie rzeczywistym. Ilość miejsc na niektórych kursach, przede wszystkim na zajęciach laboratoryjnych, jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, zapisy na dany kurs nie są możliwe.

Podczas wybierania przedmiotów prosimy zwracać uwagę na grafik zajęć.

Po przyjeździe do Krakowa można dokonać zmian w LA.

Student musi najpierw zmienić kursy online w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia semestru.

Zmienione LA lub tzw. During Mobility musi zostać zatwierdzone i przedstawione w Dziale Studentów Zagranicznych w ciągu pierwszego miesiąca pobytu.

Pracownicy Działu Studentów Zagranicznych nie są upoważnieni do podpisywania LA. Prosimy studentów o bezpośredni kontakt z opiekunem naukowym na uczelni.