Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS ("Central European Exchange Program for University Studies") jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

 

Program CEEPUS oferuje:

 

  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;

  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;

  • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

 

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

 

  • studenci,
  • studenci doktoranci,
  • pracownicy naukowi.

 

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są:

 

Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo –Uniwersytet w Prisztinie.

 

W ramach obecnie realizowanego Porozumienia CEEPUS III w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych corocznie uczestniczy ponad 500 polskich studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz około 300 nauczycieli akademickich. Średnio w ciągu roku akademickiego przyjeżdża do Polski w ramach Programu około 300 zagranicznych studentów i doktorantów oraz około 200 nauczycieli akademickich.

 

Program CEEPUS jest dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego drugim co do ważności wielostronnym programem współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego.

 

Wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania znaleźć można na stronie www.ceepus.info.

 

Komunikaty dotyczące programu CEEPUS

Informacje dla wnioskodawców