FSS

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

 

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są w Dziale Współpracy z Zagranicą (http://www.dwz.agh.edu.pl) oraz na stronie Operatora Programu (www.fss.org.pl/mobility).