FSS

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG ma na celu zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez działania w obszarze edukacji pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami: Norwegią, Islandią i Liechtensteinem.

 

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są w Centrum Spraw Międzynarodowych (https://www.csm.agh.edu.pl/) oraz na stronie Operatora Programu (www.fss.org.pl/mobility).