Umowy bilateralne

Studenci mogą przyjeżdżać do AGH w ramach podpisanych umów bilateralnych. AGH ma liczne umowy podpisane z uczelniami z całego świata. Na stronie Działu Współpracy z zagranicą znajduje się lista aktualnie obowiązujących umów:

 

Jeśli uczelnia nie posiada ważnej umowy bilateralnej, należy skontaktować się z Działem Współpracy z Zagranicą (dwz@agh.edu.pl).