Umowy bilateralne

Studenci mogą przyjeżdżać do AGH w ramach podpisanych umów bilateralnych. AGH ma liczne umowy podpisane z uczelniami z całego świata. Na stronie Centrum Spraw Międzynarodowych znajduje się lista aktualnie obowiązujących umów.

 

Jeśli uczelnia nie posiada ważnej umowy bilateralnej, należy skontaktować się z Centrum Spraw Międzynarodowych (csm@agh.edu.pl).