Program podwójnych dyplomów

Jedną z atrakcyjnych ofert Akademii Górniczo-Hutniczej jest możliwość zdobycia podwójnego dyplomu ukończenia studiów drugiego oraz trzeciego stopnia. AGH ma podpisane umowy o wspólnym kształceniu (podwójny dyplom) z uczelniami zagranicznymi.

 

Program wspólnego kształcenia obejmuje studia na dwóch uczelniach wyższych równolegle.

 

Wykaz umów