Terminy

Nadsyłanie nominacji (Uczelnie Partnerskie)

31 maja – nominacje na semestr zimowy (październik-luty) lub na cały rok (październik-czerwiec)

15 listopada – nominacje na semestr letni (luty-czerwiec)

Nominacje należy nadsyłać na adres: exchange@agh.edu.pl

Nadsyłanie dokumentów (Studenci)

30 czerwca – studenci nominowani na semestr zimowy (październik-luty) lub na cały rok (październik-czerwiec)

30 listopada – studenci nominowani na semestr letni (luty-czerwiec)

Dokumenty aplikacyjne należy składać w systemie.
Link do rejestracji jest wysyłany nominowanym studentom drogą mejlową.