Erasmus Student Network

Student zagraniczny może uzyskać pomoc studenckiej organizacji Erasmus Student Network (ESN).

 

W razie potrzeby ESN znajdzie studenta-opiekuna (mentora/tutora), który pomoże studentowi cudzoziemcowi w czasie pobytu w Polsce, szczególnie w pierwszych dniach (m.in. odbiór z lotniska, pomoc w zakwaterowaniu, pomoc w sprawach administracyjnych/urzędowych).

 

Każdego roku na początku semestru, Erasmus Student Network organizuje dla studentów przyjeżdżających w ramach programów wymian tzw. tydzień orientacyjny (Orientation Week).

 

Kontakt: mentor.agh@esn.pl

www.esn.agh.edu.pl

 

ESN AGH Kraków