Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych od studentów zagranicznych podczas aplikacji do AGH na pobyty krótkoterminowe:

 

  • CV

  • wykaz ocen z przedmiotów ukończonych na macierzystej uczelni w latach ubiegłych potwierdzony przez uczelnię wysyłającą,

  • skan strony paszportu lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem i danymi personalnymi,

  • certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 (według skali Rady Europy) lub certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego - w zależności od języka, w jakim prowadzone są zajęcia; akceptujemy również certyfikat poświadczający kompetencje językowe wystawiony przez uczelnię macierzystą studenta zagranicznego,

  • oficjalne zdjęcie (format jak do paszportu)