Apostille czy legalizacja?

 1. Twój dokument musi zostać opatrzony apostille, jeżeli:

   

został wydany w kraju będącym stroną Konwencji Haskiej (Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.). Listę krajów sprawdzisz na stronie Konwencji Haskiej.  

Po kliknięciu w wybrany kraj, znajdziesz listę instytucji wydających apostille.  

Aby uzyskać informację o procedurze, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednią instytucją. 

 

 1. Twój dokument musi zostać zalegalizowany w ambasadzie/konsulacie, jeżeli:

   

został wydany w kraju, który nie jest stroną Konwencji Haskiej – czyli w kraju nie znajdującym się na powyższej liście.  

Legalizację może sporządzić: 

a) konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji lub szkolnictwa wyższego wydano dany dokument, lub 

b) akredytowane w Polsce lub innym państwie członkowskim UE/EFTA/OECD przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji lub szkolnictwa wyższego wydano dany dokument. 

 

PRZYKŁAD: 

Dokument wydany w Meksyku (w meksykańskim systemie edukacyjnym) może zostać zalegalizowany: 

 • w polskiej ambasadzie w Meksyku LUB 

 • w meksykańskiej ambasadzie w Polsce LUB 

 • w meksykańskiej ambasadzie w kraju UE/EFTA/OECD 

   

Aby uzyskać informację o procedurze legalizacji, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednią ambasadą lub konsulatem.

Polskie przedstawicielstwa na świecie sprawdzisz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Misje dyplomatyczne w Polsce sprawdzisz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

WAŻNE! 

Uczelnia nie pośredniczy w procedurze uzyskania apostille/legalizacji. 

Pamiętaj, że proces uzyskania apostille/legalizacji może trwać, dlatego rozpocznij procedurę odpowiednio wcześniej, uwzględniając terminy rekrutacji. 

W razie wątpliwości skontaktuj się z nami.