Uznanie / nostryfikacja dokumentów

Uznanie świadectwa

Nostryfikacja dyplomu

ENIC / NARIC