TERMINY KWALIFIKACJI NA STUDIA I i II STOPNIA OBOWIĄZUJĄCE KANDYDATÓW NIEPOSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWA POLSKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

studia stacjonarne I stopnia

 

Numer cyklu rekrutacyjnego

Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia*

Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz. 1500 czasu polskiego**)

Złożenie przez kandydata*** do systemu e‑Rekrutacja deklaracji wyboru kierunku, na którym kandydat podejmie studia

Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń  o przyjęciu na studia

Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów

1

od 1 czerwca do 17 sierpnia do godz. 1400 czasu polskiego**

21 sierpnia

do 24 sierpnia włącznie

od 24 sierpnia

od 16 do 25 września, w dni robocze

2

od 22 do 31 sierpnia do godz. 1400 czasu polskiego**

4 września

do 7 września włącznie

od 7 września

* przez złożenie deklaracji należy rozumieć:
- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja;
- wniesienie opłaty rekrutacyjnej****;
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów.

** czas polski oznacza czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

*** dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na więcej niż jeden kierunek studiów w danym cyklu

**** aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godz. 14:00 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

 

studia niestacjonarne I stopnia

 

Numer cyklu rekrutacyjnego

Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia*

Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz. 1500 czasu polskiego**)

Złożenie przez kandydata*** do systemu e‑Rekrutacja deklaracji wyboru kierunku, na którym kandydat podejmie studia

Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń  o przyjęciu na studia

Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów

1 od 1 czerwca do 7 września do godz. 1400 czasu polskiego**11 wrześniado 14 września włącznieod 14 wrześniaod 16 do 25 września, w dni robocze

* przez złożenie deklaracji należy rozumieć:
- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja;
- wniesienie opłaty rekrutacyjnej****;
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów.

** czas polski oznacza czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

*** dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na więcej niż jeden kierunek studiów w danym cyklu

**** aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godz. 14:00 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

studia stacjonarne II stopnia

Etap rekrutacji

Cykl rekrutacyjny 1

Cykl rekrutacyjny 2

a) Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia* od 1 czerwca
do 3 września do godz. 1400 czasu polskiego**

od 9 do 14 września do godz. 1400 czasu polskiego**

 

b) Przeprowadzanie egzaminów wstępnych

od 10 września, godz. 900 czasu polskiego**

do 11 września, godz. 1500 czasu polskiego**

od 17 września, godz. 900 czasu polskiego**

do 18 września, godz. 1500 czasu polskiego**

c) Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz. 1500 czasu polskiego**)15 września22 września
d) Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studiaod 16 wrześniaod 23 września
e) Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatówod 21 do 25 września, w dni robocze25 września

* przez złożenie deklaracji należy rozumieć:

- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja;
- wniesienie opłaty rekrutacyjnej***;
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów.

** czas polski oznacza czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

*** aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godz. 14:00 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

studia niestacjonarne II stopnia

Etap rekrutacji

Obowiązujące terminy
a) Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia* od 1 czerwca
do 10 września do godz. 1400 czasu polskiego**
b) Przeprowadzanie egzaminów wstępnych

od 17 września, godz. 900 czasu polskiego**

do 18 września, godz. 1500 czasu polskiego**

c) Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz. 1500 czasu polskiego**)23 września
d) Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studia24 września
e) Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów25 września

* przez złożenie deklaracji należy rozumieć:

- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja;
- wniesienie opłaty rekrutacyjnej***;
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów.

** czas polski oznacza czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

*** aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godz. 14:00 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

TERMINY EGZAMINÓW JĘZYKOWYCH ONLINE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studia pierwszego stopniaCykl rekrutacyjnyTerminy
studia stacjonarne

1

od 18 sierpnia, od godz. 9:00 czasu polskiego*

do 19 sierpnia, do godz. 9:00 czasu polskiego*

2

od 1 września, od godz. 9:00 czasu polskiego*

do 2 września, do godz. 9:00 czasu polskiego*

studia niestacjonarne1

od 8 września, od godz. 9:00 czasu polskiego*

do 9 września, do godz. 9:00 czasu polskiego*

 

*czas polski oznacza czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)