Terminy kwalifikacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020

Obowiązujące kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020:

 

Numer cyklu rekrutacyjnego

Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia*

Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz. 1500 czasu polskiego**)

Złożenie przez kandydata*** do systemu e‑Rekrutacja deklaracji wyboru kierunku, na którym kandydat podejmie studia

Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń  o przyjęciu na studia

Przyjmowanie podań na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów

1 od 3 czerwca do 8 lipca 2019 r. do godz. 1400 czasu polskiego**12 lipcado 16 lipca 2019, do godz. 1400 czasu polskiego**od 13 lipca 2019 r.od 16 do 27 września 2019 r., w dni robocze
2 od 17 do 23 lipca 2019 r. do godz. 1400 czasu polskiego**26 lipcado 30 lipca 2019, do godz. 1400 czasu polskiego**od 27 lipca 2019 r.od 16 do 27 września 2019 r., w dni robocze
3 od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. do godz. 1400 czasu polskiego**6 wrześniado 10 września 2019, do godz. 1400 czasu polskiego**od 7 września 2019 r.od 16 do 27 września 2019 r., w dni robocze

* przez złożenie deklaracji należy rozumieć:
- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja;
- wniesienie opłaty rekrutacyjnej****;
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów.

** czas polski oznacza czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

*** dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na więcej niż jeden kierunek studiów w danym cyklu

**** za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

Obowiązujące kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020:

 Numer cyklu rekrutacyjnego

Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia*

Przeprowadzenie egzaminu wstępnego on-line

Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz. 1500 czasu polskiego**)Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studiaPrzyjmowanie podań na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów

1

od 3 czerwca
do 8 lipca 2019 r. do godz. 1400 czasu polskiego**

od 16 lipca 2019 r., godz. 900 czasu polskiego**

do 18 lipca 2019 r., godz. 1500 czasu polskiego**

24 lipcaod 25 lipca 2019 r.od 16 do 27 września 2019 r., w dni robocze
2od 25 lipca do 2 września 2019 r. do godz. 1400 czasu polskiego**

od 4 września 2019 r., godz. 900 czasu polskiego**

do 6 września 2019 r., godz. 1500 czasu polskiego**

11 wrześniaod 12 września 2019 r.od 16 do 27 września 2019 r., w dni robocze

* przez złożenie deklaracji należy rozumieć:

- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja;
- wniesienie opłaty rekrutacyjnej***;
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów.

** czas polski oznacza czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

*** za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.
Zarządzenie Nr 22/2019 Rektora AGH z dnia 28 maja 2019 roku 
w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji letniej na studia pierwszego i drugiego stopnia w AGH na rok akademicki 2019/2020 dla kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego