TERMINY KWALIFIKACJI LETNIEJ OBOWIĄZUJĄCE KANDYDATÓW NIEPOSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWA POLSKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Numer cyklu rekrutacyjnego

Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia1

Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej2Przeprowadzanie egzaminów językowych on-line3

Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz.4 1400)

Złożenie przez kandydata5 do systemu e‑Rekrutacja deklaracji wyboru kierunku, na którym kandydat podejmie studia

Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń  o przyjęciu na studia

Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów

1

od 6 czerwca do 5 lipca do godz.4 1200

do 5 lipca do godz.4 1200od 7 lipca, godz.4 900 do 8 lipca, godz.4 900

13 lipca

do 14 lipca do godz.4 1400

od 14 lipca

od 16 do 30 września, od poniedziałku do piątku

2

od 14 do 18 lipca do godz.4 1000

do 18 lipca do godz.4 1000od 20 lipca, godz.4 900 do 21 lipca, godz.4 900

27 lipca

do 28 lipca do godz.4 1400

od 28 lipca

3 od 29 lipca do 5 września do godz.4 1000 do 5 września do godz.4 1000 od 8 września, godz.4 900 do 9 września, godz.4 900 14 września do 15 września do godz.4 1400 od 15 września

1 przez złożenie deklaracji należy rozumieć:
- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja oraz
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów

2 za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

3 dotyczy kandydatów, którzy w terminie przeznaczonym na składanie deklaracji nie załączyli skanu wymaganego dokumentu potwierdzającego znajomość języka studiów

4 czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

5 dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na więcej niż jeden kierunek studiów

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Numer cyklu rekrutacyjnego

Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia1

Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej2Przeprowadzanie egzaminów językowych on-line3

Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz.4 1400)

Złożenie przez kandydata5 do systemu e‑Rekrutacja deklaracji wyboru kierunku, na którym kandydat podejmie studia

Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń  o przyjęciu na studia

Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów

1 od 6 czerwca do 18 lipca do godz.4 1000do 18 lipca do godz.4 1000od 20 lipca, godz.4 900 do 21 lipca, godz.4 900 28 lipcado 29 lipca do godz.4 1400od 29 lipcaod 16 do 30 września, od poniedziałku do piątku
2 od 29 lipca do 5 września do godz.4 1000do 5 września do godz.4 1000 od 8 września, godz.4 900 do 9 września, godz.4 900 15 wrześniado 16 września do godz.4 1000 od 16 września

1 przez złożenie deklaracji należy rozumieć:
- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja oraz
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów

2 za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

3dotyczy kandydatów, którzy w terminie przeznaczonym na składanie deklaracji nie załączyli skanu wymaganego dokumentu potwierdzającego znajomość języka studiów

4 czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

5 dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na więcej niż jeden kierunek studiów

studia stacjonarne drugiego stopnia

Etap rekrutacji

Cykl rekrutacyjny 1

Cykl rekrutacyjny 2

a) Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia1 od 6 czerwca
do 18 lipca do godz.2 1000

od 1 sierpnia do 12 września do godz.2 1000

 

uiszczenie opłaty rekrutacyjnej3do 18 lipca do godz.2 1000do 12 września, do godz.2 1000
b) Przeprowadzanie egzaminów wstępnych on-line

od 22 lipca, godz.2 900 

do 23 lipca, godz.2 1500

od 16 września, godz.2 900

do 17 września, godz.2 1500

c) Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz.2 1400)29 lipca22 września
d) Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studiaod 1 sierpniaod 23 września
e) Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatówod 20 do 30 września, od poniedziałku do piątkuod 26 do 30 września

1 przez złożenie deklaracji należy rozumieć:

- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja oraz
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów

2 czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

3 za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

studia niestacjonarne drugiego stopnia

Etap rekrutacji

Obowiązujące terminy
a) Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia1 od 1 sierpnia do 12 września do godz.2 1000
uiszczenie opłaty rekrutacyjnej3do 12 września do godz.2 1000
b) Przeprowadzanie egzaminów wstępnych on-line

od 16 września, godz.2 900 

do 17 września, godz.2 1500

c) Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz.2 1400)22 września
d) Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studiaod 23 września
e) Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatówod 26 do 30 września

1 przez złożenie deklaracji należy rozumieć:

- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja oraz
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów

2 czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

3 za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

DODATKOWY CYKL REKRUTACYJNY NA NIEKTÓRE KIERUNKI PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM NA STUDIACH STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA: INFORMATYKA I EKONOMETRIA, ZARZĄDZANIE, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Numer cyklu rekrutacyjnegoZłożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia1Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej2Przeprowadzanie egzaminów językowych on-line3Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz.4 14:00)Złożenie przez kandydata5 do systemu e-Rekrutacja deklaracji wyboru kierunku, na którym kandydat podejmie studiaWystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studiaPrzyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów
1.od 27 września od godz.4 9:00 do 28 września do godz.4 8:00do 28 września do godz.4 8:00od 28 września od godz.4 9:00 do godz.4 14:0030 wrześniado 30 września do godz.4 19:00od 30 wrześniaod 3 do 14 października, od poniedziałku do piątku

1 przez złożenie deklaracji należy rozumieć:
- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja oraz
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów

2 za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

3 dotyczy kandydatów, którzy w terminie przeznaczonym na składanie deklaracji nie załączyli skanu wymaganego dokumentu potwierdzającego znajomość języka studiów

4 czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

5 dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na więcej niż jeden kierunek studiów