TERMINY REKRUTACJI NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 DLA KANDYDATÓW ZAGRANICZNYCH

STUDIA STACJONARNE

Etap rekrutacji
 

Obowiązujące terminy
 

Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia1
 

 od 9 stycznia do 2 lutego, do godz.2 12:00
uiszczenie opłaty rekrutacyjnej3 od 9 stycznia do 2 lutego, do godz.2 12:00
 
 
 Przeprowadzenie egzaminu wstępnego on-line

 

od 7 lutego, godz.2 9:00

do 8 lutego, godz.2 10:00


 

 Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz.2 14:00)
 

 

10 lutego


 Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studia
 

 
 od 10 lutego

 Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów
 

 
 od 17 do 24 lutego (w dni robocze)


1 przez złożenie deklaracji należy rozumieć:
- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja oraz
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów;

2 czas polski oznacza czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy);

3 za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Etap rekrutacji
 

Obowiązujące terminy

Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia1
 

 od 9 stycznia do 6 lutego, do godz.2 10:00
uiszczenie opłaty rekrutacyjnej3 od 9 stycznia do 6 lutego, do godz.2 10:00

 

 

 Przeprowadzenie egzaminu wstępnego on-line


 

od 13 lutego, godz.2 9:00

do 14 lutego, godz.2 10:00


 

 Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz.2 14:00)
 

 

16 lutego


 Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studia
 

 

 od 16 lutego


 Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów
 

 
 od 17 do 24 lutego (w dni robocze)


1 przez złożenie deklaracji należy rozumieć:
- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja;
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów;

2 czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

3 za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

Zarządzenie Nr 68/2022 Rektora AGH z dnia 28 listopada 2022 r. (PDF, 113 KB)

w sprawie ustalenia kalendarza rekrutacji zimowej na studia drugiego stopnia w AGH rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023 dla kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego