TERMINY KWALIFIKACJI LETNIEJ OBOWIĄZUJĄCE KANDYDATÓW NIEPOSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWA POLSKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Numer cyklu rekrutacyjnego

Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia*

Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej2Przeprowadzanie egzaminów językowych on-line3

Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz. 1400 czasu polskiego1)

Złożenie przez kandydata4 do systemu e‑Rekrutacja deklaracji wyboru kierunku, na którym kandydat podejmie studia

Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń  o przyjęciu na studia

Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów

1

od 1 czerwca do 6 lipca do godz. 1400 czasu polskiego1

do 6 lipca do godz. 1400 czasu polskiego1od 8 lipca, godz. 900 czasu polskiego1 do 9 lipca, godz. 900 czasu polskiego1

14 lipca

do 15 lipca do godz. 1400 czasu polskiego1

od 15 lipca

od 16 do 30 września, od poniedziałku do piątku

2

od 15 lipca do 20 lipca do godz. 1400 czasu polskiego1

do 20 lipca do godz. 1400 czasu polskiego1od 22 lipca, godz. 900 czasu polskiego1 do 23 lipca, godz. 900 czasu polskiego1

28 lipca

do 29 lipca do godz. 1400 czasu polskiego1

od 29 lipca

3 od 29 lipca do 7 września do godz. 1400 czasu polskiego1 do 7 września do godz. 1400 czasu polskiego1od 9 września, godz. 900 czasu polskiego1 do 10 września, godz. 900 czasu polskiego115 września do 16 września do godz. 1400 czasu polskiego1 od 16 września

* przez złożenie deklaracji należy rozumieć:
- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja;
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów.

1 czas polski oznacza czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

2aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godz. 1400 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

3dotyczy kandydatów, którzy nie załączyli skanu wymaganego dokumentu potwierdzającego znajomość języka studiów w terminie

4 dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na więcej niż jeden kierunek studiów w danym cyklu

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Numer cyklu rekrutacyjnego

Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia*

Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej2Przeprowadzanie egzaminów językowych on-line

Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz. 1400 czasu polskiego1)

Złożenie przez kandydata2 do systemu e‑Rekrutacja deklaracji wyboru kierunku, na którym kandydat podejmie studia

Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń  o przyjęciu na studia

Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów

1 od 1 czerwca do 20 lipca do godz. 1400 czasu polskiego1do 20 lipca do godz. 1400 czasu polskiego1od 22 lipca, godz. 900 czasu polskiego1 do 23 lipca, godz. 900 czasu polskiego129 lipcado 30 lipca do godz. 1400 czasu polskiego1od 30 lipcaod 16 do 30 września, od poniedziałku do piątku
2 od 30 lipca do 7 września do godz. 1400 czasu polskiego1do 7 września do godz. 1400 czasu polskiego1od 9 września, godz. 900 czasu polskiego1 do 10 września, godz, 900 czasu polskiego1 16 wrześniado 17 września do godz. 1400 czasu polskiego1od 17 września

* przez złożenie deklaracji należy rozumieć:
- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja;
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów.

1 czas polski oznacza czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

2aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godz. 1400 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

3dotyczy kandydatów, którzy nie załączyli skanu wymaganego dokumentu potwierdzającego znajomość języka studiów w terminie

4 dotyczy kandydatów zakwalifikowanych na więcej niż jeden kierunek studiów w danym cyklu

studia stacjonarne drugiego stopnia

Etap rekrutacji

Cykl rekrutacyjny 1

Cykl rekrutacyjny 2

a) Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia* od 1 czerwca
do 19 lipca do godz. 1400 czasu polskiego1

od 2 sierpnia do 13 września do godz. 1400 czasu polskiego1

 

uiszczenie opłaty rekrutacyjnej2do 19 lipca do godz. 1400 czasu polskiego1do 13 września, do godz. 1400 czasu polskiego1
b) Przeprowadzanie egzaminów wstępnych on-line

od 23 lipca, godz. 900 czasu polskiego1

do 24 lipca, godz. 1500 czasu polskiego1

od 17 września, godz. 900 czasu polskiego1

do 18 września, godz. 1500 czasu polskiego1

c) Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz. 1400 czasu polskiego1)30 lipca22 września
d) Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studiaod 2 sierpniaod 23 września
e) Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatówod 20 do 30 września, od poniedziałku do piątkuod 27 do 30 września

* przez złożenie deklaracji należy rozumieć:

- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja;
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów.

1 czas polski oznacza czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

2aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godz. 1400 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

studia niestacjonarne drugiego stopnia

Etap rekrutacji

Obowiązujące terminy
a) Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia* od 2 sierpnia do 13 września do godz. 1400 czasu polskiego1
uiszczenie opłaty rekrutacyjnej2do 13 września do godz. 1400 czasu polskiego1
b) Przeprowadzanie egzaminów wstępnych on-line

od 17 września, godz. 900 czasu polskiego1

do 18 września, godz. 1500 czasu polskiego1

c) Wstępna kwalifikacja kandydatów (ogłoszenie wyników po godz. 1400 czasu polskiego1)22 września
d) Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studiaod 23 września
e) Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatówod 27 do 30 września

* przez złożenie deklaracji należy rozumieć:

- wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja;
- załączenie skanów oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów.

1czas polski oznacza czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

2aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji w danym cyklu rekrutacyjnym opłatę rekrutacyjną należy uiścić do godz. 1400 ostatniego dnia składania deklaracji elektronicznej, przy czym za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.