Y tế và an toàn

Tận dụng hệ thống y tế

Công dân các quốc gia khác khi tận dụng dịch vụ y tế trong lãnh thổ Ba Lan là phải nộp tiền lệ phí cho những dịch vụ y tế đó.

 

Đồng thời, chiểu theo điều 25 khoản 1 điểm 2 phần chữ a Bộ luật về người nước ngoài (tức là Công báo năm 2018, phần 2094 cùng những thay đổi sau này), thì khi người nước ngoài đi vào lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan phải có trách nhiệm mua và khi cần thì phải chìa ra giấy chứng nhận đã mua bảo hiểm y tế, hiểu theo các nguyên tắc của Bộ luật ra ngày 27.08.2004 về việc dịch vụ y tế với nguồn tài chính từ ngân sách công cộng (Công báo năm 2018, phần 1510 cùng những thay đổi sau này) hoặc phải có bảo hiểm y tế du lịch với tổng giá trị bảo hiểm ít nhất 30 000 euro, còn hạn trong suốt quá trình dự định sinh sống trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan, có thể chi trả cho mọi chi phí của người nước ngoài mà có thể phát sinh ra khi sinh sống trong lãnh thổ này và khi liên quan đến việc cần phải hồi hương, vì lý do sức khỏe, khi cần phải cấp cứu, khi cần nhập viện hay khi qua đời, trong đó thì hãng bảo hiểm phải có trách nhiệm chi trả mọi chi phí y tế mà đã cung cấp cho người bệnh có bảo hiểm đó, trả trực tiếp cho đơn vị đã thi hành những dịch vụ đó, dựa trên cơ sở hóa đơn do đơn vị đó viết ra.

 

Những người có quyền tận dụng dịch vụ y tế dựa trên cơ sở các nguyên tắc hợp tác của Liên Âu thì sẽ được tận dụng dịch vụ y tế miễn phí khi sinh sống ở Ba Lan.

 

Điều này liên quan đến những đơn vị cung cấp dịch vụ mà đã ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ y tế với Quỹ Y tế Quốc gia (NFZ). Những người này trước khi ra nước ngoài thì phải làm Thẻ Bảo hiểm Y tế Châu Âu (EKUZ).

 

Thêm thông tin về Thẻ tìm trong trang web Quỹ Y tế Quốc gia.

Sự trợ giúp bác sỹ cơ bản

Để có được sự trợ giúp cơ bản, cần phải đến khám ở phòng khám của bác sỹ mà đã ký kết hợp đồng với NFZ và chìa ra Thẻ Bảo hiểm Y tế Châu Âu (EKUZ) hoặc chứng chỉ thay thế khác. Sự trợ giúp y tế cơ bản bao gồm việc khám bệnh và tư vấn của bác sỹ gia đình. Bác sỹ có thể giới thiệu bệnh nhân sang khám chẩn đoán bệnh, đến bác sỹ chuyên ngành hoặc đến bệnh viện.

Những trường hợp khẩn cấp

Trong trường hợp bị tai nạn, bị thương, sinh đẻ, bỗng nhiên ốm hoặc bị giảm sức khỏe bất thình lình thì cần gọi xe cấp cứu hoặc trực tiếp đến bệnh viện, đặc biệt là đến Khoa Cấp cứu trong Bệnh viện (SOR). Trong bệnh viện thì cần chìa ra Thẻ Bảo hiểm Y tế Châu Âu hoặc chứng chỉ thay thế khác.

 

Số điện thoại cấp cứu:

 

  • dùng điện thoại bàn: 999
  • dùng điện thoại di động: 112

 

Thêm thông tin tìm trong trang web Quỹ Y tế Quốc gia.

 

Có nhiều thông tin thiết thực liên quan trợ giúp y tế đối với người nước ngoài ở trong trang web: www.migrant.info.pl