Các câu hỏi thường gặp và câu trả lời

Lịch năm học

Tải xuống

Trợ giúp pháp lý cho người nước ngoài

Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM)

Visa và hợp pháp hóa cư trú

Các cơ quan ngoại giao và lãnh sự

Các thủ tục liên quan việc đi qua biên giới

Sinh viên trao đổi: Cần làm gì trước khi đến Đại học Khoa học và Công nghệ AGH?

Y tế và an toàn

Hệ thống đại học ở Ba Lan

Guide for prospective students (English version)

Come and join us at AGH UST! (leaflet in English)

Hợp tác với các cơ quan tuyển dụng