Các cơ quan ngoại giao và lãnh sự

Danh sách cụ thể các cơ quan ngoại giao và lãnh sự Ba Lan ở nước ngoài, cũng như các cơ quan ngoại giao và lãnh sự nước ngoài ở Ba Lan luôn có thể cập nhật trong trang web của Bộ Ngoại giaoở đây.