Cơ sở các Môn học Có thể chọn của Trường

Cơ sở các Môn học Có thể chọn của Trường là sự đề nghị uyển chuyển để làm giàu cho chương trình học đại học, thêm các môn dạy bằng ngoại ngữ. Sự tham gia của các sinh viên Ba Lan và nước ngoài vào các môn UBPO mang lại khả năng làm tăng thêm kiến thức tiếng Anh chuyên ngành và kiến thức từ vựng kỹ thuật của các ngôn ngữ khác, đó là tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga.

 

Trong gói hàng của Cơ sở các Môn học Có thể chọn của Trường đang có gần 200 môn học với các lĩnh vực khoa học như sau đây:

  • Kỹ sư, công nghệ sản xuất, xây dựng,

  • Công nghệ thông tin và truyền thông (ICTs),

  • Khoa học tự nhiên, toán, thống kê,

  • Kinh doanh và hành chính,

  • Khoa học nhân văn và xã hội.

 

Cơ sở các Môn học Có thể chọn của Trường liên tục được làm giàu thêm với các môn học mới. 

 

Nhiều môn học, đặc biệt là lĩnh vực ICTs, được thi hành trong các phòng thí nghiệm đặc biệt.

 

Đăng ký online vào UBPO:

https://intcourses.agh.edu.pl/

 

Tiếng Ba Lan

Trong gói hàng cũng có khóa học tiếng Ba Lan dành cho người mới bắt đầu học (5 ECTS). Mỗi học kỳ có mở ra vài lớp. Thời khóa biểu được điều chỉnh tùy theo nhu cầu của sinh viên và được xác định trong những tuần đầu của học kỳ.

 

Chúng tôi nhiệt liệt khuyến khích tham gia đi học!

 

Luận văn kỹ sư/bằng tốt nghiệp

Chúng tôi xin trân trọng thông báo là trong thời điểm hiện nay thì sinh viên có thể đến AGH với mục đích thi hành một phần chương trình đào tạo (các khóa học). Trong chương trình tiếp cận chung thì không có các chủ đề luận văn kỹ sư/bằng tốt nghiệp.