Giấy tờ cần thiết

Danh sách những giấy tờ cần thiết mà sinh viên nước ngoài phải có khi xin nhập học ở trường AGH để học thời hạn ngắn:

 

  • CV,

  • bảng điểm những môn đã học xong ở trường đại học của mình trong những năm trước, mà phải được trường cử đi học ký khẳng định,

  • skan trang hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh và số liệu tên tuổi cá nhân,

  • chứng chỉ chứng nhận là biết tiếng Anh ở mức ít nhất là B2 (theo chuẩn mực của Hội đồng Châu Âu) hoặc chứng chỉ chứng nhận là biết tiếng Ba Lan – tùy theo ngôn ngữ sẽ phải nghe giảng; chúng tôi cũng chấp nhận chứng chỉ chứng nhận trình độ ngôn ngữ do trường cũ của sinh viên nước ngoài cấp,

  • ảnh chỉnh tề (cỡ ảnh hộ chiếu).