Tham gia các chương trình trao đổi như thế nào?

Sinh viên nước ngoài có hàng loạt các khả năng để đến trường AGH nhập học đại học cũng như để thực tập. Sinh viên nước ngoài có thể học hay thực tập ở đây từ 2 tháng đến một năm. 

 

Sinh viên có khả năng đến trường AGH trong khuôn khổ những chương trình trao đổi hoặc theo hợp đồng song phương.

 

Có những chương trình trao đổi thông dụng như là Erasmus+, SMILE và CEEPUS.

 

AGH có nhiều hợp đồng ký kết với các trường đại học trên toàn thế giới. Danh cách các hợp đồng còn hạn có thể tiếp cận trong trang web của Phòng Hợp tác với Nước ngoài Ở ĐÂY.

 

Sơ đồ tiến hành thủ tục trong trường hợp xin aply trong khuôn khổ các chương trình trao đổi, theo theo hợp đồng song phương và đi thực tập đều giống như vậy.

 

Trung tâm Sinh viên Ngoại quốc chỉ phục vụ sinh viên hệ cử nhân và hệ bậc hai đại học. Các vấn đề liên quan đến việc nhập học của nghiên cứu sinh thì phải liên lạc trực tiếp với Trường Tiến sỹ AGH.

 

TRƯỚC KHI ĐẾN AGH

Bước 1. HỢP ĐỒNG SONG PHƯƠNG CÒN HẠN (Trường đại học đối tác)

Để bắt đầu thủ tục nhập học, sinh viên nước ngoài phải kiểm tra xem hợp đồng song phương còn hạn hay không. Dựa trên cơ sở hợp đồng, trường đối tác sẽ gửi cho AGH cái gọi là thư giới thiệu, thông báo về sinh viên-người xin học đang xin sang học tập.

 

Thư giới thiệu cần gửi vào địa chỉ: exchange@agh.edu.pl.

 

Trung tâm Sinh viên Ngoại quốc sẽ liên lạc với những sinh viên được giới thiệu cử đi học, thông báo cụ thể thủ tục xin nhập học.

 

Nếu trường học không có hợp đồng song phương còn hạn, thì cần phải liên lạc với Phòng Hợp tác với Nước ngoài (dwz@agh.edu.pl). Trung tâm Sinh viên Ngoại quốc không quản lý việc ký kết những hợp đồng song phương mới.

Bước 2. ĐĂNG KÝ VÀ CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT (sinh viên)

Trung tâm Sinh viên Ngoại quốc liên lạc với những sinh viên được giới thiệu cử đi học, thông báo cụ thể thủ tục xin nhập học, thời hạn và những giấy tờ cần có.

 

Tất cả mọi sinh viên phải có trách nhiệm nộp những giấy tờ sau đây:

 

  • CV,

  • bảng điểm những môn đã học xong ở trường đại học của mình trong những năm trước, phải được trường cử đi học ký khẳng định,

  • skan trang hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh và số liệu tên tuổi cá nhân,

  • chứng chỉ chứng nhận là biết tiếng Anh ở mức ít nhất là B2 (theo chuẩn mực của Hội đồng Châu Âu) hoặc chứng chỉ chứng nhận là biết tiếng Ba Lan – tùy theo ngôn ngữ sẽ phải nghe giảng; chúng tôi cũng chấp nhận chứng chỉ chứng nhận trình độ ngôn ngữ do trường cũ của sinh viên nước ngoài cấp,

  • ảnh chỉnh tề (cỡ ảnh hộ chiếu).

 

Thời hạn đăng ký và gửi giấy tờ xin nhập học:

30.06 – sinh viên được giới thiệu cử đi học vào học kỳ mùa đông (tháng 10- tháng 2) hoặc học cả năm (tháng 10- tháng 6)

30.11 – sinh viên được giới thiệu cử đi học vào học kỳ mùa hè (tháng 2- tháng 6) 

 

Chú ý!

Ưu tiên xem xét các giấy giới thiệu sinh viên của các trường đối tác gửi sang. Giới thiệu thêm sinh viên (vượt quá giới hạn hợp đồng) và những người gọi là  freemovers sẽ được xét duyệt trong thời điểm muộn hơn, tùy theo số lượng chỗ mà trường sở hữu.

Bước 3. XÉT DUYỆT KIỂM TRA GIẤY TỜ (AGH)

Trung tâm Sinh viên Ngoại quốc AGH kiểm tra xem xét giấy tờ xin nhập học và cho tiếp cận ghi tên nhập học các khóa học.

Bước 4. ĐĂNG KÝ CÁC MÔN HỌC (sinh viên)

Sinh viên được giới thiệu đi học ghi tên vào học các khóa học có trong chương trình đào tạo trong năm học đó.

 

Chú ý!

Gói hàng có trong Cơ sở Các môn Có thể chọn của Trường (UBPO) là dành cho tất cả mọi sinh viên AGH (sinh viên trao đổi và sinh viên thông thường). Có một số môn khó tiếp cận, có giới hạn.

Các nguyên tắc đăng ký học các khóa học có thể tiếp cận trong trang web: https://www.intcourses.agh.edu.pl/

Bước 5. DUYỆT CHO HỌC CÁC KHÓA HỌC (AGH | Người bảo hộ khoa học)

Trung tâm Sinh viên Ngoại quốc thảo luận với Người bảo hộ khoa học AGH về các khóa học mà sinh viên đã chọn.

Bước 6. TẠO RA KIỂU GIẤY LEARNING AGREEMENT/TRAINING AGREEMENT (student)

Sinh viên nước ngoài gửi cho Trung tâm Sinh viên Ngoại quốc skan thỏa thuận chương trình các khóa học, cái gọi là Learning Agreement (LA). Giấy tờ này phải được ký kết bởi sinh viên và người đại diện của trường gửi đi học. Sau đó Trung tâm Sinh viên Ngoại quốc giám sát chữ ký với phía Người bảo hộ khoa học ở AGH.

 

Chú ý!

Trung tâm Sinh viên Ngoại quốc chỉ chấp thuận LA với danh sách các khóa học mà sinh viên đã đăng ký.

 

Sơ đồ thủ tục tiến hành tương tự trong trường hợp đi thực tập, cái gọi là Training Agreement.

Bước 7. THƯ CHẤP THUẬN (AGH)

Sau khi được xét duyệt aply và ký LA, Trung tâm Sinh viên Ngoại quốc AGH viết Thư chấp thuận. 

 

Thư chấp thuận thông báo cho sinh viên biết về khoảng thời kỳ và được nhập vào học khoa nào và ai là người bảo hộ của sinh viên đó trong quá trình học ở AGH.

 

Sinh viên cũng nhận được thông tin là cần phải làm gì ngay sau khi đến trường AGH, về khả năng xin chỗ ở trong các ký túc xá của AGH, về tổ chức sinh viên Erasmus Student Network và về những yêu cầu liên quan chuyện bảo hiểm khi sinh sống ở Ba Lan.

SAU KHI ĐẾN / KHI SINH SỐNG Ở AGH

Bước 1 TRUNG TÂM SINH VIÊN NGOẠI QUỐC

Sau khi đến, sinh viên có trách nhiệm đến Trung tâm Sinh viên Ngoại quốc AGH. Sinh viên sẽ nhận được những thông tin về chủ đề nhà trường, nhận giấy tờ và cái gọi là Welcome Pack.

KHẲNG ĐỊNH ĐÃ ĐẾN

Đa số các trường cử đi học yêu cầu sinh viên của mình phải khẳng định là đã đến trường tiếp nhận, theo hình thức gọi là Certificate of Arrival. Sinh viên mà muốn nhận giấy tờ đó thì phải đến CSZ cùng với mẫu giấy tờ từ trường của mình.

 

Chú ý!

Việc đến trình diện ở CSZ là bắt buộc.

Bước 2 KHOA

Sau khi đến trình diện ở CSZ, sinh viên có trách nhiệm đến Phòng giám hiệu Khoa của mình.

 

Địa chỉ và giờ mở cửa có trong trang web: https://welcome.agh.edu.pl/en

 

Tại Phòng giám hiệu Khoa, sinh viên nhận được thông tin về chủ đề làm thẻ sinh viên

Bước 3 NGƯỜI BẢO HỘ

Sau khi đến, sinh viên phải liên lạc với người bảo hộ khoa học, có liệt kê trong Danh sách Chấp thuận.

 

Nếu trường cử đi học yêu cầu, cần phải liên lạc với người bảo hộ để xin ký vào bản LA chính thức.

GIA HẠN CƯ TRÚ

Sinh viên có khả năng gia hạn thẻ cư trú thêm một học kỳ nữa. Trường cử đi học phải liên lạc với Trung tâm Sinh viên Ngoại quốc và khẳng định là có giới thiệu cử đi học.

 

Sinh viên chọn những môn để học trong học kỳ tới, sau đó phải được khẳng định bởi người quản lý của trường cử đi học và của người giám hộ khoa học ở AGH. Danh sách LA với những môn mới phải được giới thiệu cho Trung tâm Sinh viên Ngoại quốc biết vào thời hạn xác định.

TRƯỚC KHI RỜI AGH

DANH SÁCH ĐIỂM

 

Trước khi rời trường, sinh viên có trách nhiệm đến CSZ nhận danh sách điểm đạt được khi học ở trường. Kỳ thi học kỳ thường được công báo trước một năm trong lịch học. Thời hạn các môn thi là do các giảng viên cụ thể xác định.

 

Sinh viên có thể liên tục cập nhật bảng điểm của mình qua aply AGH Wirtualny Dziekanat.

 

KHẲNG ĐỊNH CƯ TRÚ

 

Tất cả các trường cũ yêu cầu sinh viên của mình khẳng định thời hạn cư trú trong trường đối tác, dưới dạng gọi là Certificate of Stay/Confirmation of Stay. Cũng như trong trường hợp khẳng định là đã đến, sinh viên muốn có giấy tờ đó thì phải đến CSZ cùng với bản mẫu giấy tờ có từ trường của mình.

 

Những giấy tờ cấp trực tiếp cho sinh viên.