Trợ giúp pháp lý cho người nước ngoài

Trung tâm Trợ giúp Pháp lý mang tên Halina Nieć ở Krakow từ ngày 01.07. 2009 đã bắt đầu thi hành dự án do Quỹ Châu Âu dành cho Sự hội nhập của các công dân các Quốc gia thứ ba giúp đỡ, tên gọi „Witaj w Polsce! – trợ giúp cho sự hội nhập của các công dân các quốc gia thứ ba, cụ thể là trợ giúp pháp lý và chống lại sự phân biệt khác biệt”.

 

Mục đích của dự án là sự trợ giúp pháp lý miễn phí dành cho người nước ngoài không phải là công dân Liên minh Châu Âu, mà đang sinh sống trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan hợp pháp, theo như các nguyên tắc của Bộ luật ra ngày 13.06. 2003 về người nước ngoài (Công báo năm 2006, số 234, phần 1694) và dành cho người nước ngoài mà không đủ điều kiện để nhập cảnh và sinh sống trong lãnh thổ Ba Lan, đặc biệt là những người có viễn cảnh sinh sống ở Ba Lan trong khỏang thời gian ít nhất 12 tháng và có visa thí dụ như hồi hương, visa mục đích định cư với tư cách là thành viên gia đình gần nhất của người hồi hương, visa mục đích tận dụng những quyền lợi được có khi có Thẻ người Ba Lan.

 

Tất cả mọi người nước ngoài muốn quan tâm tận dụng sự trợ giúp pháp lý miễn phí hãy liên lạc trực tiếp với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý mang tên Halina Nieć:

 

ul. Krowoderska 11/7, 31-141 Kraków,

tel.: 12 633 72 23, fax: 12 423 32 77,

e-mail: porady@pomocprawna.org

www.pomocprawna.org