Skip to content ↓

Przydatne informacje

Dzwoń:

999 – pogotowie ratunkowe - lub zgłoś się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

998 – straż pożarna 

997 – policja 

112 – ogólny numer alarmowy 

Dołącz do organizacji studenckich i rozwiń swoje zainteresowania!

Sprawdź wykaz organizacji studenckich AGH


 

Uczelniana Rada Samorządu Studentów (URSS) reprezentuje wszystkich studentów AGH. URSS aktywnie działa w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych i sportowych. Organizuje rajdy i bale wydziałowe, spotkania z okazji Dnia Górnika i Hutnika oraz krakowskie Juwenalia, czyli jedyne w swoim rodzaju święto studentów z koncertami i innymi atrakcjami.

Kontakt biuro(at)samorzad.agh.edu.pl

strona URSS AGH


 

Jeżeli potrzebujesz pomocy - skontaktuj się z organizacją Erasmus Student Network (ESN).

W razie potrzeby ESN znajdzie studenta-opiekuna (mentora/tutora), który pomoże Ci w czasie pobytu w Polsce, szczególnie w pierwszych dniach (m.in. odbiór z lotniska, pomoc w zakwaterowaniu, pomoc w sprawach urzędowych).

ESN organizuje dla studentów z wymian tzw. tydzień orientacyjny (Orientation Week).

Kontakt mentor.agh(at)esn.pl       

strona ESN AGH    

Rzecznik Praw Studenta AGH

Prawniczka, Agnieszka Zatyka-Szlachcic, pełni dla studentów dyżury prawne:

w każdą środę w godzinach 9.00 -15.00 w budynku C1/C2, pok. 127.

Zgłoś problem lub umów się na spotkanie:


 

Studencka Poradnia Prawna UJ

Możesz również skorzystać z pomocy studentów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego - wejdź na stronę Studenckiej Poradni Prawnej UJ i dowiedz się więcej.

Jako student zagraniczny, musisz posiadać:

 • ubezpieczenie zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub
 • podróżne ubezpieczenie medyczne.

Informacja o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach spełniających wymogi ustawowe znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


 

Jeżeli jesteś obywatelem UE lub EFTA

Aby uzyskać podstawową opiekę udaj się do lekarza, który podpisał umowę z NFZ oraz pokaż Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą musisz zabrać ze sobą do Polski.

Więcej o Karcie i leczeniu obywateli państw UE i EFTA w Polsce znajdziesz na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeżeli nie posiadasz tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania - Uczelnia może zgłosić Cię do ubezpieczenia na zasadach obowiązujących studentów polskich.

Więcej informacji uzyskasz w Dziale Spraw Studenckich dss(at)agh.edu.pl.


 

Jeżeli jesteś obywatelem spoza UE lub EFTA

Musisz płacić za świadczenia medyczne. 

Dzięki odpowiedniej polisie ubezpieczenia medycznego, np. wymaganej do uzyskania wizy, koszty opieki medycznej możesz rozliczyć z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Możesz również ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz samodzielnie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W celu podpisania umowy zgłoś się do NFZ Kraków.

Jeżeli jesteś obywatelem spoza UE lub EFTA i posiadasz Kartę Polaka lub decyzję o polskim pochodzeniu wydaną przez polską ambasadę/konsulat, to AGH może opłacać za Ciebie składki do NFZ. 

W tym celu:

 • podpisz umowę z NFZ oraz
 • zanieś jej kopię do swojego Dziekanatu.

Decyzja w sprawie polskiego pochodzenia to inny dokument, niż decyzja w sprawie wydania Karty Polaka.

Wiza

Informacje wizowe znajdziesz na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szczegóły dotyczące wymagań wizowych sprawdzaj na stronie polskiej placówki dyplomatycznej znajdującej się w Twoim kraju.

Wykaz polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych


 

Legalizacja pobytu w Polsce

Jesteś już w Polsce, a Twoja wiza niedługo straci ważność? Ubiegaj się o kartę czasowego pobytu - musisz złożyć wniosek oraz wymagane dokumenty w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. 

Szczegóły znajdziesz na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Do karty pobytu będziesz potrzebować:

 • zaświadczenia o przyjęciu na studia (jeśli jeszcze nie rozpocząłeś/rozpoczęłaś studiów) - napisz w systemie e-Rekrutacja - wystawimy je dla Ciebie lub
 • zaświadczenia o statusie studenta (po rozpoczęciu studiów) - zgłoś się do Dziekanatu Wydziału. 

Dzień Otwarty INFO.OPT - 13 kwietnia 2024 r.

W sobotę 13 kwietnia 2024 r., w godzinach od 09:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Dzień Otwarty INFO.OPT.

W ramach wydarzenia możliwe będzie:

 • dołączenie dokumentów do spraw w toku,
 • uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie przygotowania wniosku,
 • uzyskanie informacji ogólnych dotyczących legalizacji pobytu i pracy,
 • uzyskanie szczegółowych informacji o sprawach w toku,
 • złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przez obywateli państw trzecich (wymagana rezerwacja wizyty).

Inne działania informacyjne prowadzone przez Wydział Spraw Cudzoziemców MUW:

 • Infolinia i Informacja INFO.OPT - od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00.

E: Info.opt@muw.pl
T: 12 210 20 20
www: infoopt.pl

Stopka