Skip to content ↓

Stypendia

W AGH możesz ubiegać się o:

  • stypendium rektora,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium socjalne,
  • zapomogę.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Działu Spraw Studenckich (DSS AGH).

Kontakt do DSS AGH:  dss(at)agh.edu.pl

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) co rok uruchamia specjalne programy stypendialne dla studentów zagranicznych. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach poszczególnych programów. Pamiętaj, składasz wniosek samodzielnie bezpośrednio do NAWA - AGH nie pośredniczy w otrzymaniu stypendium. Decyzję o przyznaniu stypendium załącz do systemu e-Rekrutacja.

Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Wł. Andersa

Program Stypendialny im. Stefana Banacha

Program "Poland My First Choice"

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - oferta przyjazdowa

EU4 Belarus

Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego jest największym w Europie programem pomocowym dla młodych Białorusinów, którzy nie mogą studiować na Białorusi ze względu na swoje poglądy polityczne.

Więcej informacji o programie stypendialnym znajdziesz na stronie Programu.

Fundusz Wyszehradzki oferuje stypendium dla studentów z krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Pamiętaj, że składasz wniosek samodzielnie bezpośrednio do Funduszu Wyszehradzkiego - AGH nie pośredniczy w otrzymaniu stypendium.

Jednym z wymaganych dokumentów do stypendium jest List Akceptacyjny.

AGH wystawi List Akceptacyjny tylko w czasie trwania rekrutacji, jeżeli zostaniesz zakwalifikowany/a na studia.

Sprawdź warunki rekrutacyjne na II stopień.

Poza rekrutacją, AGH może Ci wystawić list informacyjny o terminach i warunkach rekrutacji. Jeżeli chcesz go otrzymać, wyślij na nasz e-mail wniosek z prośbą o wydanie takiego dokumentu. Wzór wniosku znajdziesz w zakładce Do pobrania.

Szczegółowe informacje o stypendium znajdziesz na stronie Funduszu Wyszehradzkiego.

Stopka