Skip to content ↓

Warunki rekrutacyjne na I stopień

Ogólne zasady rekrutacji

 • Rekrutacja przeprowadzana jest w cyklach rekrutacyjnych.
 • Kierunki studiów stacjonarnych I stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025, na które będzie prowadzona rekrutacja zawiera Uchwała 93/2023 Senatu AGH – Tabela 1.
  Kierunki studiów niestacjonarnych I stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025, na które będzie prowadzona rekrutacja, zostaną określone w zarządzeniu Rektora AGH.
 • Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.
 • Kandydat wstępnie zakwalifikowany na kilka kierunków studiów może dokonać wpisu tylko na jeden kierunek.
 • Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów.
 • Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacji W wynosi 1000 pkt.
 • Na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji równą lub większą niż 300 pkt.

Wskaźnik rekrutacji

Jeżeli na Twoim świadectwie/transkrypcie ocen jest określony poziom egzaminu z poszczególnych przedmiotów (podstawowy/rozszerzony), Twoje wyniki zostaną przeliczone zgodnie ze wskazanym poziomem.

Jeżeli na dokumencie nie został określony poziom egzaminu, jego wynik będzie przeliczony na poziomie postawowym.

W krajach, w których kandydat może zdawać egzamin zewnętrzny jako dodatkowy egzamin kwalifikacyjny na studia I stopnia, wynik takiego egzaminu może być przeliczony na poziomie rozszerzonym.

Jeśli posiadasz taki dokument, to konieczne załącz go do systemu e-Rekrutacja.

Sprawdź, czy Twój egzamin będzie przeliczony na poziomie rozszerzonym

Цэнтралізаванае тэставанне (ЦТ) - uznawane są wyniki z egzaminów zdawanych do 5 lat wstecz

Цэнтралізаваны экзамен (ЦЭ) - uznawane są wyniki z egzaminów zdawanych do 5 lat wstecz

Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) – Selectividad,

Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU)/Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU)

Единое национальное тестирование (ЕНТ) - uznawane są wyniki uzyskane do 5 lat wstecz

Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME)

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) - matematyka poziom rozszerzony, pozostałe przedmioty

- uznawane są wyniki uzyskane do 5 lat wstecz

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) (ZNO) – uznawane są wyniki uzyskane do 5 lat wstecz

Wyniki NMT (Національний мультипредметний тест) przeliczane są na poziomie podstawowym.

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

Przedmioty, które są brane pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika rekrutacji na poszczególnie kierunki studiów, są wymienione w Uchwale Senatu AGH.

Egzamin z matematyki

Możesz przystąpić do egzaminu z matematyki organizowanego przez AGH, jeżeli:

 • na Twoim dokumencie (świadectwie/transkrypcie ocen) nie ma wyniku egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym lub
 • na Twoim dokumencie (świadectwie/transkrypcie ocen) nie ma określonego poziomu wyniku z matematyki lub
 • nie posiadasz wyniku z matematyki z egzaminu zewnętrznego z kraju wydania świadectwa, który mógłby być uznany na poziomie rozszerzonym.

O możliwości przystąpienia do egzaminu z matematyki poinformujemy Cię w systemie e-Rekrutacja.

Jeżeli chcesz przystąpić do egzaminu z matematyki, kliknij w systemie e-Rekrutacja "Chcę przystąpić do egzaminu z matematyki".

Sprawdź terminy egzaminu w Kalendarzu rekrutacji.

Egzamin z matematyki nie jest obowiązkowy.

Każdy zdobyty na egzaminie punkt może podnieść wskaźnik rekrutacji.

Sprawdź przykładowe zagadnienia do egzaminu z matematyki.

Nie możesz przystąpić do egzaminu z matematyki, jeżeli posiadasz polskie świadectwo dojrzałości, dyplom International Baccalauerate lub dyplom European Baccalaureate.

Egzamin językowy

Egzamin językowy jest obowiązkowy dla każdego kandydata. Możesz zostać zwolniony z egzaminu, jeżeli w terminie podanym w kalendarzu rekrutacji załączysz do systemu e-Rekrutacja jeden z dokumentów wymienionych w zakładce:

certyfikat języka polskiego zwalniający z egzaminu językowego - jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na studia w języku polskim,

certyfikat języka angielskiego zwalniający z egzaminu językowego - jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na studia w języku angielskim.

Opisy egzaminów językowych znajdziesz w powyższych linkach.

Progi punktowe

Wartość progu punktowego kwalifikującego na określony kierunek zależny jest od liczby pozostałych miejsc, liczby złożonych deklaracji oraz od wartości wskaźnika rekrutacji W kandydatów na określony kierunek studiów. Progi punktowe w kolejnych cyklach rekrutacyjnych mogą ulec zmianie.

Sprawdź progi punktowe poniżej.

Kierunek I cykl rekrutacyjny II cykl rekrutacyjny III cykl rekrutacyjny
Inżynieria i Analiza Danych 994 967 972
Automatyka i Robotyka 992 968 960
Informatyka i Systemy Inteligentne 988 984 986
Informatyka Społeczna 988 992 1000
Teleinformatyka 980 940 936
Geoinformatyka 962 nie kwalifikowano nie kwalifikowano
Informatyka i Ekonometria 960 557 rekrutacja zakończona
Kulturoznawstwo 948 950 872
Informatyka 943 997 rekrutacja zakończona
Cyberbezpieczeństwo 930 910 913
Socjologia 914 960 nie kwalifikowano
Zarządzanie 908 304 rekrutacja zakończona
Informatyka Techniczna 892 930 rekrutacja zakończona
Automatyka Przemysłowa i Robotyka 890 826 812
Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce 880 804 904
Informatyka Stosowana 868 984 rekrutacja zakończona
Inżynieria Biomedyczna 848 838 700
Fizyka Medyczna 820 nie kwalifikowano nie kwalifikowano
Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce 820 nie kwalifikowano nie kwalifikowano
Nanoinżynieria Materiałów 820 rekrutacja zakończona rekrutacja zakończona
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe 814 nie kwalifikowano nie kwalifikowano
Mechanika i Budowa Maszyn 790 nie kwalifikowano 300
Elektrotechnika 784 nie kwalifikowano nie kwalifikowano
Elektronika 784 584 rekrutacja zakończona
Elektronika i Telekomunikacja 784 700 rekrutacja zakończona
Matematyka 762 826 650
Geoturystyka 751 nie kwalifikowano 872
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 728 776 rekrutacja zakończona
Ekologiczne Źródła Energii 722 578 848
Inżynieria Obliczeniowa 700 812 rekrutacja zakończona
Inżynieria Metali 692 nie kwalifikowano nie kwalifikowano
Inżynieria i Ochrona Środowiska 683 nie kwalifikowano 872
Fizyka Techniczna 682 976 nie kwalifikowano
Inżynieria Mechatroniczna 632 nie kwalifikowano 752
Mikroelektronika w Technice i Medycynie 584 nie kwalifikowano 600
Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi 580 nie kwalifikowano nie kwalifikowano
Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych 580 nie kwalifikowano nie kwalifikowano
Edukacja Techniczno-Informatyczna 570 530 rekrutacja zakończona
Technologia Chemiczna 556 nie kwalifikowano 388
Ceramika 556 nie kwalifikowano nie kwalifikowano
Informatyka Geoprzestrzenna 532 nie kwalifikowano 900
Budownictwo 530 430 nie kwalifikowano
Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią 512 884 rekrutacja zakończona
Inżynieria Naftowa i Gazownicza 498 530 530
Inżynieria Akustyczna 494 nie kwalifikowano 522
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa 439 nie kwalifikowano 600
Inżynieria Górnicza 420 nie kwalifikowano nie kwalifikowano
Energetyka 350 rekrutacja zakończona rekrutacja zakończona
Nowoczesne Technologie Paliwowe nie kwalifikowano 530 nie kwalifikowano
Inżynieria i Monitoring Środowiska nie kwalifikowano 530 nie kwalifikowano
Geofizyka nie kwalifikowano nie kwalifikowano 516
Ekoprojektowanie i Cyfryzacja Technologii Materiałowych nie kwalifikowano 898 600
Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich nie kwalifikowano 898 nie kwalifikowano
Technologie Przemysłu 4.0 nie kwalifikowano nie kwalifikowano 462

 

Terminy rekrutacji

Sprawdź terminy rekrutacji na studia w zakładce Kalendarz rekrutacji.

Akty prawne

Stopka