Skip to content ↓

Kalendarz rekrutacji - I stopień

Tutaj sprawdzisz kalendarz rekrutacji letniej na rok akademicki 2024/2025:

studia stacjonarne

Etap rekrutacji Cykl rekrutacyjny nr 1 Cykl rekrutacyjny nr 2 Cykl rekrutacyjny nr 3
Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia1 od 3 czerwca do 3 lipca do godz.4 10:00 od 16 lipca po godz.4 15:00 do 18 lipca do godz.4 10:00 od 30 lipca do 4 września do godz.4 10:00

do 14 lipca

Dotyczy wyłącznie kandydatów posiadających polskie świadectwo dojrzałości

Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej2 do 3 lipca do godz.4 11:00 do 18 lipca do godz.4 11:00 do 4 września do godz.4 11:00

do 14 lipca

Dotyczy wyłącznie kandydatów posiadających polskie świadectwo dojrzałości

Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do egzaminu z matematyki od 5 czerwca do 9 lipca do godz.4 14:00 od 16 lipca po godz.4 15:00 do 23 lipca do godz.4 14:00 od 30 lipca do 9 września do godz.4 14:00
Przeprowadzenie egzaminów językowych w formie elektronicznej3 9 lipca, od godz.4 9:00 do godz.4 21:00 23 lipca, od godz.4 9:00 do godz.4 21:00 9 września, od godz.4 9:00 do godz.4 21:00
Przeprowadzenie egzaminu z matematyki w formie elektronicznej5 10 lipca 24 lipca 10 września
Ogłoszenie wyników egzaminów i wstępna kwalifikacja kandydatów

16 lipca

o godz.4 15:00

29 lipca

o godz.4 15:00

13 września

o godz.4 15:00

Złożenie przez kandydata6 do systemu e-Rekrutacja deklaracji wyboru kierunku, na który kandydat podejmie studia do 17 lipca do godz.4 13:00 do 30 lipca do godz.4 13:00 do 14 września do godz.4 13:00
Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studia od 16 lipca od 29 lipca od 13 września
Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów od 16 do 30 września, od poniedziałku do piątku

1 przez złożenie deklaracji należy rozumieć:

  • wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja oraz
  • załączenie elektronicznych kopii oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów

2 za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard - w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

3 dotyczy kandydatów, którzy w terminie przeznaczonym na składanie deklaracji nie załączyli skanu wymaganego dokumentu potwierdzającego znajomość języka studiów

4 czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Waszawy)

5 konkretna godzina egzaminu zostanie podana w systemie e-Rekrutacja

6 dotyczy kandydatów zakwalifikowanyh na więcej niż jeden kierunek studiów


studia niestacjonarne

Etap rekrutacji Cykl rekrutacyjny nr 1 Cykl rekrutacyjny nr 2
Złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja delaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia1 od 3 czerwca do 18 lipca do godz.4 10:00 od 30 lipca do 4 września do godz. 4 10:00
Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej2 do 18 lipca do godz.4 11:00 do 4 września do godz.4 11:00
Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do egzaminu z matematyki od 5 czerwca do 23 lipca do godz.4 14:00 od 30 lipca do 9 września do godz.4 14:00
Przeprowadzenie egzaminów językowych w formie elektroniczej3 23 lipca, od godz.4 9:00 do godz.4 21:00 9 września, od godz.4 9:00 do godz.4 21:00
Przeprowadzenie egzaminu z matematyki w formie elektronicznej5 24 lipca 10 września
Ogłoszenie wyników egzaminów i wstępna kwalifikacja kandydatów

29 lipca

o godz.4 15:00

13 września

o godz.4 15:00

Złożenie przez kandydata6 do systemu e-Rekrutacja deklaracji wyboru kierunku, na którym kandydat podejmie studia do 30 lipca do godz.4 13:00 do 14 września do godz.4 13:00
Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studa od 29 lipca od 13 września
Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów

od 16 do 30 września, od poniedziałku do piatku

1 przez złożenie deklaracji należy rozumieć:

  • wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja oraz
  • załączenie elektronicznych kopii oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów

2 za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard - w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

3 dotyczy kandydatów, którzy w terminie przeznaczonym na składanie deklaracji nie załączyli skanu wymaganego dokumentu potwierdzającego znajomość języka studiów

4 czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Waszawy)

5 konkretna godzina egzaminu zostanie podana w systemie e-Rekrutacja

6 dotyczy kandydatów zakwalifikowanyh na więcej niż jeden kierunek studiów

Stopka