Skip to content ↓

W trakcie pobytu

Legitymacja studencka

Legitymacja studencka wydawana jest przez Wydział AGH, na który zostałeś/zostałaś przypisany/przypisana.
Wszelkie instrukcje dotyczące wyrobienia Legitymacji Studenckiej otrzymasz z Dziekanatu Wydziału.

W tym celu najpierw zostaniesz poproszony/poproszona o:

  • opłatę za legitymację studencką
  • dostarczenie potwierdzenia wpłaty za legitymację
  • podpisanie ankiety osobowej na Wydziale.

Podczas Twojej pierwszej wizyty w Dziale Studentów Zagranicznych poinformujemy Cię o adresie i godzinach otwarcia Dziekanatu Wydziału, gdzie uzyskasz informację o sposobie załatwienia Legitymacji Studenckiej. 

Zmiany do Learning Agreement

Prawdopodobnie już podczas pierwszych dni na AGH zdałeś/zdałaś sobie sprawę, że wstępne Learning Agreement musi zostać zmienione ze względu na konflikt w grafiku lub brak miejsca na zajęciach.

Nie martw się! Nadal możesz zmienić swoje LA.

W przypadku konieczności zmiany przedmiotu prosimy o wypełnienie części LA, tzw. During Mobility/ Changes to LA. Dokument możesz nam odesłać w ciągu pierwszego miesiąca pobytu.   
W tej części dokumentu musisz wspomnieć o przedmiotach, które usunąłeś/usunęłaś i zaznaczyć powód, dla którego zdecydowałeś/zedcydowałaś się na zmianę przedmiotów.

Dokument ten powinien zostać podpisany przez Ciebie, Twoją Uczelnię Macierzystą, Opiekuna Naukowego na AGH.
Dział Studentów Zagranicznych koordynuje złożenie podpisu przez Opiekuna Naukowego na AGH. Po podpisaniu dokumentu zeskanujemy go i wyślemy do Ciebie.

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w ramach wymiany studenckiej.

Wystarczy zgłosić taką chęć w Dziale Studentów Zagranicznych. Również Uczelnia macierzysta powinna skontaktować się z nami i potwierdzić, że się rzeczywiście na to zgadza.

Należy jeszcze wybrać przedmioty na kolejny semestr, skonstruować nowy Learning Agreement, przesłać go do nas, a potem poczekać na wystawienie Listu Akceptacyjnego.

To proste, ale prosimy o dotrzymywanie terminów (szczegóły w biurze).

do połowy marca – rejestracja na przedmioty w systemie USOS na semestr letni
do połowy października - rejestracja na przedmioty w systemie USOS na semestr zimowy

do końca marca – przekazanie do DSZ zmian do Learning Agreement na semestr letni  
do końca października - przekazanie do DSZ zmian do Learning Agreement na semestr zimowy

do połowy grudnia – potwierdzenie o przedłużeniu pobytu na semestr letni

Stopka