Skip to content ↓

Programy wymian

Studenci zagraniczni mają szereg możliwości przyjazdu do AGH zarówno na studia, jak i na praktyki w ramach programów wymian oraz umów bilateralnych.

Pobyty studentów zagranicznych mogą trwać od 3 miesięcy do jednego roku.

AGH ma podpisane liczne umowy z uniwersytetami na całym świecie. Lista obowiązujących umów jest dostępna na stronie Centrum Spraw Międzynarodowych.

Program Erasmus+ umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę. AGH współpracuje z licznymi uczelniami z całego świata.

Studenci zainteresowani przyjazdem w ramach programu Erasmus+ powinni upewnić się, że między AGH i uczelnią macierzystą studenta została podpisana umowa bilateralna o współpracy w ramach programu. Informacje o obowiązującej umowie Erasmus+ powinny być dostępne w jednostce macierzystej Uczelni zajmującej się współpracą międzynarodową.

Jeśli nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, napisz do nas: exchange(at)agh.edu.pl. Spróbujemy Ci pomóc.

Aplikacja w skrócie

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana przyjazdem do AGH w ramach programu Erasmus+, w pierwszej kolejności powinieneś/powinnaś zgłosić się do Koordynatora programu Erasmus+ na swojej Uczelni Macierzystej. Twoja Uczelnia prześle nam tzw. nominację, czyli oficjalną listę osób wyłonionych w czasie procesu kwalifikacji na wyjazd. Jeśli jesteś na tej liście, to dostaniesz od nas dalszą instrukcję postępowania. Zostaniesz poproszony/poproszona o zarejestrowanie się w systemie oraz załączenie wymaganych dokumentów (lista na naszej stronie). Następnie spróbujemy ustalić, co planujesz robić w czasie swojego pobytu w AGH i przydzielimy Ci opiekuna naukowego na jednym z Wydziałów. Twój opiekun naukowy zapozna się z listą wybranych przez Ciebie kursów. Jeśli wszystko jest w porządku, poprosimy Cię o przesłanie wstępnego Learning Agreement, a na końcu procesu otrzymasz od nas List Akceptacyjny.

Program Erasmus+ został powołany z myślą o wymianie studentów między uczelniami krajów UE, EOG oraz kandydujących. Ponieważ cieszył się ogromną popularnością, współpraca została rozszerzona na inne kraje.

Akcja KA171 to rozwinięcie programu na kraje z całego świata.

Do tej pory w ramach programu Erasmus+KA171 do AGH przyjechali studenci z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chin, Dominikany, Gruzji, Indonezji, Japonii, Kazachstanu, Rosji, Ukrainy, Wietnamu.

Więc jeśli jesteś studentem pierwszego lub drugiego stopnia i studiujesz w którymś z tych krajów, ale nie wiesz, czy możesz przyjechać w ramach Erasmus+ KA171, napisz do nas: exchange(at)agh.edu.pl. Postaramy się to ustalić.

Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły. I to są zmiany nieodwracalne :)

Przyjazd do naszej Uczelni na praktykę jest możliwy tylko w ramach programów wymian i podpisanych umów. Informacje o obowiązującej umowie Erasmus+ powinny być dostępne w jednostce macierzystej Uczelni zajmującej się współpracą międzynarodową.

Jeśli nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, napisz do nas: exchange(at)agh.edu.pl. Spróbujemy Ci pomóc.

Aplikacja w skrócie

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana przyjazdem do AGH w ramach programu wymiany lub umowy bilateralnej, w pierwszej kolejności powinieneś/powinnaś zgłosić się do swojej Uczelni Macierzystej, w celu zapoznania się z wymogami w naszej Uczelni. Twoja Uczelnia prześle nam tzw. nominację z Twoim nazwiskiem lub potwierdzenie, że zostałeś/zostałaś wyłoniony/wyłoniona podczas procesu kwalifikacji na wyjazd do AGH. Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy o dalszej instrukcji postępowania. Zostaniesz poproszony/poproszona o zarejestrowanie się w systemie oraz załączenie wymaganych dokumentów (lista na naszej stronie). Następnie spróbujemy ustalić, co planujesz robić w czasie swojego pobytu w AGH i przydzielimy Ci opiekuna naukowego na jednym z Wydziałów. Twój opiekun naukowy zapozna się z Twoimi zainteresowaniami i planem badań. Jeśli wszystko jest w porządku, poprosimy Cię o przesłanie wstępnego Training Agreement, a na końcu procesu otrzymasz od nas List Akceptacyjny.

AGH nie ma specjalnej oferty praktyk dla studentów w ramach programów wymian i podpisanych umów.
Twoja aplikacja będzie rozpatrywana indywidualnie i decyzja o przyjęciu na praktykę zależy od możliwości profesora - Twojego potencjalnego opiekuna naukowego w AGH. 

Program został powołany z myślą o wymianie studentów między Uczelniami, które są członkami sieci CEEPUS.

Obecnie do sieci należą Uczelnie z poniższych krajów:
Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo.

Program CEEPUS pozwoli Ci przyjechać do AGH na jeden semestr. W czasie swojego pobytu weźmiesz udział w wykładach/seminariach/laboratoriach/zajęciach terenowych oferowanych przez naszą Uczelnię w jęz. angielskim. Zobaczysz jak to jest być studentem w Krakowie, poznasz nowych ludzi, otworzysz się na świat i... zechcesz zostać dłużej.

Nasz dział obsługuje wyłącznie aplikacje studentów pierwszego i drugiego stopnia.

Jeśli nie wiesz, czy możesz przyjechać w ramach programu CEEPUS, napisz do nas: exchange(at)agh.edu.pl.  Postaramy się pomóc.

Wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania o wsparcie finansowe można znaleźć u Koordynatora Twojej Uczelni Macierzystej oraz na stronie CEEPUS.

Program SMILE to prawdziwa perełka :)

Umożliwia wymianę studentów między Uczelniami zrzeszonymi w ramach sieci Magalhães czyli z Uczelniami z Ameryki Łacińskiej.

Program SMILE pozwoli Ci przyjechać do AGH na jeden semestr. W czasie swojego pobytu weźmiesz udział w wykładach/seminariach/laboratoriach/zajęciach terenowych oferowanych przez naszą Uczelnię w jęz. angielskim. Zobaczysz jak to jest być studentem w Krakowie, poznasz nowych ludzi, otworzysz się na świat i... zechcesz zostać dłużej :)

Nasz dział obsługuje wyłącznie aplikacje studentów pierwszego i drugiego stopnia.

Jeśli nie wiesz czy możesz przyjechać w ramach programu SMILE, napisz do nas: exchange(at)agh.edu.pl.  Postaramy się pomóc.

AGH gości w swoich murach również studentów w ramach innych programów krótkoterminowych (Fulbright, NAWA etc.). Gościmy również studentów w ramach indywidualnych umów podpisanych z Uczelniami Partnerskimi.

Tak więc jeśli chcesz przyjechać do AGH, ale Twoja Uczelnia nie ma umowy w ramach dużych projektów takich jak Erasmus+, to jest szansa, że istnieje współpraca na zasadach określonych w indywidualnej umowie bilateralnej zawartej z Twoją Uczelnią Macierzystą :)

Wykaz umów znajduje się na stronie Centrum Spraw Międzynarodowych.

Jeśli nie ma tam Twojej Uczelni Macierzystej, a zależy Ci na przyjeździe, istnieje możliwość zawarcia takiej umowy. Procedura jest opisana w zakładce Procedury zawierania umów międzynarodowych.

Stopka