Skip to content ↓

Przed wyjazdem

Przed wyjazdem z AGH nie zapomnij odebrać dokumentów końcowych z Działu Studentów Zagranicznych. Poniżej dokumenty, jakie możemy wystawić i wręczyć osobiście, a także przesłać e-mailem do uczelni partnerskiej:

Wszystkie uczelnie macierzyste wymagają od swoich studentów potwierdzenia okresu pobytu w uczelni partnerskiej w formie tzw. Certyfikatu pobytu/Potwierdzenia pobytu. Podobnie jak w przypadku potwierdzenia przyjazdu, jeśli potrzebujesz takiego dokumentu, powinieneś dostarczyć do Działu Studentów Zagranicznych wzór dokumentu ze swojej uczelni.

Twoje wyniki z odbytej nauki sporządzamy w DSZ na oficjalnym dokumencie tzw. Transcript of Records.
Swoje oceny możesz na bieżąco sprawdzać w systemie USOS AGH.

Terminy sesji egzaminacyjnych podawane są w kalendarzu akademickim z rocznym wyprzedzeniem.
Terminy egzaminów ustalane są indywidualnie przez wykładowców.

Stopka