Skip to content ↓

Akty prawne

Opłaty

Zarządzenie Nr 29/2019 Rektora AGH z dnia 8 lipca 2019 r. (tekst ujednolicony) w sprawie Regulaminu pobierania opłat na studiach wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, PDF, 297 KB

opłaty na rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie Nr 28/2023 Rektora AGH z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024, PDF, 83 KB

Załącznik nr 3 (do Zarządzenia Nr 28/2023 z dnia 30 maja 2023 r.) - wysokość opłat semestralnych za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w j. polskim oraz w j. angielskim w AGH dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024, PDF, 178 KB

wcześniejsze akty prawne dot. opłat

Załącznik nr 3 (do Zarządzenia Nr 37/2022 z dnia 23 maja 2022 r.) - wysokość opłat semestralnych za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w j. polskim oraz w j. angielskim w AGH dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023, PDF, 147 KB

Załącznik nr 3 (do Zarządzenia Nr 30/2021 z dnia 26 maja 2021 r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 81/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. - wysokość opłat semestralnych za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w j. polskim oraz w j. angielskim w AGH dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022, PDF, 185 KB

Załącznik nr 3 (do Zarządzenia nr 33/2020 z dnia 26 maja 2020 r.) - wysokość opłat semestralnych za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w j. polskim oraz w j. angielskim w AGH dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021, PDF, 377 KB

Załącznik nr 3 (do Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 27 maja 2019 r.) - wysokość opłat semestralnych za kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w j. polskim oraz w j. angielskim w AGH dla studentów cudzoziemców rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020, PDF, 181 KB

Stopka