Skip to content ↓

Przed przyjazdem

Mam nominację do AGH

Jeśli mamy Twoją nominację w ramach programu wymian, możesz złożyć wniosek o miejsce w jednym z domów studenckich AGH. Wystarczy się zarejestrować w Centralnym Systemie Rozdziału Miejsc.

Jeśli masz pytania odnośnie warunków zakwaterowania, możesz skontaktować się z pracownikami Miasteczka Studenckiego: dds(at)ms.agh.edu.pl.

Szczegółowy cennik znajdziesz na stronie Miasteczka Studenckiego AGH.

Wniosek złożony ale nic się nie dzieje…

Pamiętaj, że wnioski o miejsce w domu studenckim akceptujemy na samym końcu procesu aplikacji. Innymi słowy, zatwierdzimy Twój wniosek tylko jeśli mamy już Twój LA i przesłaliśmy Ci List Akceptacyjny. Jeśli Twój wniosek wciąż nie jest rozpatrzony, być może wciąż brakuje nam jakiegoś dokumentu. Zapytaj nas : )

Potrzebuję do wizy potwierdzenia przyznania miejsca w domu studenckim do wizy

Studenci wnioskujący o wizę potrzebują potwierdzenia przyznania miejsca w domu studenckim. Niestety my takiego potwierdzenia nie wydajemy. Skontaktuj się z dds(at)ms.agh.edu.pl

Nie mam nominacji do AGH, ale chcę mieszkać na Miasteczku Studenckim AGH

Jeśli nie jesteś nominowany/nominowana do AGH, ale chciałbyś/chciałabyś mieszkać na Miasteczku Studenckim, skontaktuj się bezpośrednio z dds(at)ms.agh.edu.pl. Jeśli złożysz podanie jako student/studentka z wymiany, odrzucimy wniosek.

Sprawdź również informacje w zakładce Domy studenckie na naszej stronie głównej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy - skontaktuj się z organizacją Erasmus Student Network (ESN).

W razie potrzeby ESN znajdzie studenta-opiekuna (mentora/tutora), który pomoże Ci w czasie pobytu w Polsce, szczególnie w pierwszych dniach (m.in. odbiór z lotniska, pomoc w zakwaterowaniu, pomoc w sprawach urzędowych).

ESN organizuje dla studentów z wymian tzw. tydzień orientacyjny (Orientation Week).

Kontakt mentor.agh(at)esn.pl       

strona ESN AGH    

Rekrutacja na studia w ramach programów wymian i umów bilateralnych prowadzona jest za pośrednictwem platformy internetowej w Systemie IRK.

Studenci nominowani do naszej Uczelni powinni zarejestrować się i założyć konto, wypełnić formularz zgłoszeniowy i załączyć wszystkie wymagane dokumenty.

Link do platformy aplikacyjnej jest dostarczany nominowanym studentom pocztą elektroniczną przez Dział Studentów Zagranicznych.

Żeby móc zarejestrować się na przedmioty i być w kontakcie z nauczycielami akademickimi potrzebujesz konta w domenie @student.agh.edu.pl.

Poniżej instrukcja w czterech prostych krokach:

Krok 1

Przejdź na stronę Panel AGH.

Wypełnij pola Numer legitymacji oraz Numer PESEL i kliknij Dalej.

Obydwa numery przesłaliśmy na Twój adres email użyty do rejestracji w systemie IRK. Jeśli nie możesz ich znaleźć, sprawdź folder Spam.

Krok 2

Po zweryfikowaniu danych na Twój adres email dostaniesz kod aktywacji. Wprowadź Kod aktywacyjny i kliknij Aktywuj.

Krok 3

Wprowadź nazwę nowego konta i kliknij Załóż konto.
Zaznacz opcję Aktywuj możliwość zresetowania hasła z wykorzystaniem adresu e-mail prywatny@adres.pl. To bardzo przydatna funkcja.

Krok 4

Zapamiętaj lub zapisz swój adres email i hasło w bezpiecznym miejscu, a następnie kliknij przycisk Wyjdź.

Gotowe : )

W trakcie tworzenia planu studiów tzw. Learning Agreement, wybieraj głównie z oferty przedmiotów UBPO, ale w razie potrzeby skorzystaj z dodatkowej oferty - przedmiotów wydziałowych.

Dział Studentów Zagranicznych poprosi Cię o przesłanie wstępnej listy wybranych przez Ciebie przedmiotów. Skonsultujemy ją z Twoim opiekunem naukowym w AGH.

Po pomyślnej weryfikacji Twojej propozycji planu studiów, poprosimy Cię o przesłanie skanu Learning Agreement (LA) na adres exchange(at)agh.edu.pl.  

Dokument musi zostać podpisany przez Ciebie oraz przedstawiciela uczelni wysyłającej.
Dział Studentów Zagranicznych koordynuje złożenie podpisu przez opiekuna naukowego w AGH.

Umowa na Praktykę tzw. Learning Agreement for Traineeships jest każdorazowo rozpatrywana przez AGH dopiero po Twoim pomyślnym złożeniu wymaganych dokumentów w systemie aplikacyjnym.

Dział Studentów Zagranicznych skontaktuje Cię z potencjalnym opiekunem naukowym – profesorem Wydziału, który zapozna się z Twoim obszarem zainteresowań i planem badawczym. Jeśli ten etap przejdziesz pomyślnie, zostaniesz poproszony/poproszona o przesłanie nam umowy tzw. Learning Agreement for Traineeships.
Powinieneś/powinnaś być w kontakcie z opiekunem naukowym AGH w celu ustalenia w umowie dokładnego terminu i planu praktyk.

Dokument ten powinien zostać podpisany przez Ciebie, Twoją Uczelnię Macierzystą, Opiekuna Naukowego w AGH.
Dział Studentów Zagranicznych koordynuje złożenie podpisu przez opiekuna naukowego w AGH.

Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji i podpisaniu Learning Agreement, Dział Studentów Zagranicznych AGH wystawi Ci List Akceptacyjny.

Z dokumentu dowiesz się na jaki okres i na jaki wydział zostałeś/zostałaś przyjęty/przyjęta oraz kto jest Twoim opiekunem w trakcie pobytu w AGH.

Otrzymasz także informację, co należy zrobić zaraz po przyjeździe do AGH, o możliwości zamieszkania w Domach Studenckich AGH, organizacji studenckiej Erasmus Student Network oraz o wymaganiach dotyczących ubezpieczenia podczas pobytu w Polsce.

Uczelnia partnerska wysyła do AGH tzw. nominację, informując o studencie-kandydacie ubiegającym się o przyjazd.
Nominacje należy wysyłać na adres: exchange(at)agh.edu.pl.
Dział Studentów Zagranicznych skontaktuje się z nominowanymi studentami informując o szczegółach procedury aplikacji.

Ważne!

Aktualna Umowa Bilateralna  
Aby rozpocząć procedurę aplikacyjną studenci zagraniczni powinni sprawdzić ważność umowy bilateralnej w macierzystej Uczelni.  

Poza limitem w umowie
W pierwszej kolejności rozpatrywane są nominacje studentów nadsyłane przez uczelnie partnerskie. Dodatkowe nominacje studentów (poza limitem umów) są rozpatrywane w terminie późniejszym, w miarę dostępnych miejsc

Brak umowy  
Jeśli uczelnia nie posiada ważnej umowy bilateralnej, należy skontaktować się z Centrum Spraw Międzynarodowych csm(at)agh.edu.pl. Dział Studentów Zagranicznych nie zajmuje się podpisywaniem nowych umów bilateralnych.

Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych (UBPO)

Wejdź na stronę Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych.

To oferta skierowana do wszystkich studentów AGH (studentów zagranicznych z wymiany i studentów studiów stacjonarnych).

UBPO to elastyczna propozycja wzbogacania programu studiów o przedmioty wykładane w językach obcych. Uczestnictwo studentów polskich i zagranicznych w przedmiotach UBPO daje możliwość doskonalenia znajomości specjalistycznego angielskiego oraz znajomość technicznego słownictwa w innych językach, tj. niemieckim, francuskim, rosyjskim. 

Rejestracja - studenci zapisują się na zajęcia za pośrednictwem platformy internetowej w Systemie USOS.

Dodatkowe Przedmioty Wydziałowe

Niektóre wydziały oferują także dodatkowe przedmioty dla studentów zagranicznych z wymian.
Przedmioty te pochodzą z programów dla studentów stacjonarnych AGH.
Ta dodatkowa oferta obejmuje ograniczoną liczbę miejsc, które są przeznaczone dla studentów z wymian.
Oferta udostępniona jest studentowi przez Dział Studiów Zagranicznych tuż przed semestrem w AGH.

Rejestracja - studenci zapisują się na zajęcia za pośrednictwem platformy internetowej w Systemie USOS.

Kurs Języka Polskiego

W ofercie znajduje się również kurs języka polskiego dla studentów z wymian (4 ECTS). W każdym semestrze tworzonych jest kilka grup. Grafik zajęć dostosowany jest do potrzeb studentów i jest ustalany w pierwszych tygodniach semestru.

Rejestracja - studenci zapisują się na zajęcia za pośrednictwem platformy internetowej w Systemie USOS.

Praca inżynierska/dyplomowa

Na ten moment studenci mogą przyjeżdżać do AGH w celu realizacji części kształcenia (przedmioty). W ogólnodostępnej ofercie nie ma tematów prac inżynierskich/dyplomowych.

Większość uczelni macierzystych wymaga od swoich studentów potwierdzenia przyjazdu do uczelni przyjmującej w formie tzw. Certificate of Arrival.  
Przed przyjazdem na AGH upewnij się, czy taki dokument jest Ci potrzebny.
Jeśli tak, prześlij nam wzór dokumentu z Twojej uczelni na adres exchange(at)agh.edu.pl.
A kiedy przyjdziesz do Działu Studentów Zagranicznych, podpiszemy go, odeślemy i w razie potrzeby wydamy w oryginale.

Wizyta w Dziale Studentów Zagranicznych jest obowiązkowa.

Kilka tygodni przed rozpoczęciem semestru prosimy wszystkich studentów przyjętych do AGH w ramach programów wymian o zarejestrowanie się na przedmioty dostępne w naszej ofercie edukacyjnej przeznaczonej właśnie dla Was.

Rejestracja odbywa się w systemie USOS (zapamiętajcie tę nazwę bo będziecie jej często używali).

dostęp do systemu USOS

Ale jak się tam dostać?

Tylko przy pomocy adresu email w domenie AGH (tego z końcówką @student.agh.edu.pl).

Krok 1

Wejdź na stronę: USOSWEB.

Krok 2

Poszukaj strony logowania i wprowadź nazwę użytkownika (email) i hasło.

Jesteś na miejscu! To jest platforma, gdzie będziesz się rejestrował na przedmioty, sprawdzisz grafiki zajęć, oceny cząstkowe i końcowe.

Terminów rejestracji i szczegółowej instrukcji szukaj na skrzynce w domenie AGH.

W razie jakichkolwiek pytań na temat przedmiotów oferowanych w ramach UBPO, napisz wiadomość do intcourses(at)agh.edu.pl.

Terminy zgłoszeń nominacji (Uczelnie Partnerskie):

31 maj – studenci nominowani na sem. zimowy (październik-luty) lub na cały rok
15 listopad – studenci nominowani na sem. letni (luty-czerwiec)

Nominacje należy wysyłać na adres: exchange(at)agh.edu.pl

Terminy aplikowania i dostarczenia dokumentów w systemie (Studenci):

30 czerwiec – studenci nominowani na sem. zimowy (październik-luty) lub na cały rok
30 listopad – studenci nominowani na sem. letni (luty-czerwiec)

Dokumenty aplikacyjne należy składać w systemie.

Link do rejestracji jest wysyłany nominowanym studentom drogą e-mail.

Lista dokumentów wymaganych podczas aplikacji:

  • CV
  • wykaz ocen z przedmiotów ukończonych na macierzystej uczelni w latach ubiegłych
  • skan strony paszportu lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem i danymi personalnymi,
  • certyfikat poświadczający znajomość języka  angielskiego na poziomie minimum B2 (według skali Rady Europy) lub certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego - w zależności od języka, w jakim prowadzone są zajęcia; akceptujemy również certyfikat poświadczający kompetencje językowe wystawiony przez uczelnię macierzystą studenta zagranicznego,
  • oficjalne zdjęcie (format jak do paszportu)

Ważne!

Ubezpieczenie
AGH nie zapewnia ubezpieczenia studentom przyjeżdżającym w ramach programów wymian.
Zagraniczni studenci mają obowiązek zakupienia odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej przed przyjazdem do Polski.

Obywatele krajów UE mogą legitymować się ważną kartą EHIC.

Obywatele krajów spoza UE powinni zakupić ubezpieczenie zdrowotne przed przyjazdem do Polski. Szczegółowych informacji udzielają polskie placówki dyplomatyczne zlokalizowane w kraju zamieszkania studenta-kandydata.
Po przyjeździe do Polski, obywatele krajów spoza UE mogą wykupić pakiet ubezpieczenia bezpośrednio u ubezpieczyciela (np. w Narodowym Funduszu Zdrowia).

Studenci przed rozpoczęciem praktyki w AGH powinni posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej (OC).

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia medycznego znajdziesz w zakładce Przydatne informacje.

Stopka