Skip to content ↓

Kalendarz rekrutacji - II stopień

Tutaj sprawdzisz kalendarz rekrutacji letniej na rok akademicki 2024/2025:

studia stacjonarne

Etap rekrutacji Cykl rekrutacyjny nr 1 Cykl rekrutacyjny nr 2
Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia1 od 3 czerwca do 15 lipca, do godz.4 10:00 od 25 lipca do 9 września, do godz.4 10:00
uiszczenie opłaty rekrutacyjnej2 do 15 lipca, do godz. 4 11:00 do 9 września, do godz.4 11:00
Przeprowadzenie egzaminów wstępnych i językowych3 w formie elektronicznej 19 lipca, od godz.4 9:00 do godz.4 21:00 13 września, od godz.4 9:00 do godz.4 21:00
Ogłoszenie wyników egzaminów i wstępna kwalifikacja kandydatów

24 lipca

o godz.4 15:00

18 września

o godz.4 15:00

Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studia od 24 lipca od 18 września
Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów od 23 do 30 września, od poniedziałku do piątku

1 przez złożenie deklaracji należy rozumieć:

  • wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja oraz
  • załączenie elektronicznych kopii oryginałów wszystkich wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów

2 za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

3 egzamin językowy jest przeznaczony dla kandydatów na te kierunki, na których Wydział nie przewiduje egzaminów wstępnych

4 czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)


studia niestacjonarne

Etap rekrutacji Obowiązujące terminy
Złożenie w systemie e-Rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia1 od 2 września do 9 września, do godz.4 10:00
uiszczenie opłaty rekrutacyjnej2 do 9 września, godz.4 11:00
Przeprowadzenie egzaminów wstępnych i językowych3 w formie elektronicznej 13 września, od godz.4 9:00
do godz.4 21:00
Ogłoszenie wyników egzaminów i wstępna kwalifikacja kandydatów 18 września, o godz.4 15:00
Wystawianie listów akceptacyjnych i zaświadczeń o przyjęciu na studia od 18 września
Przyjmowanie podań o przyjęcie na studia, wydawanie decyzji o przyjęciu na studia, dokonywanie wpisu na listę studentów przez zakwalifikowanych kandydatów od 23 do 30 września, od poniedziałku do piątku

1 poprzez złożenie deklaracji należy rozumieć:

  • wybór kierunku studiów w systemie e-Rekrutacja oraz
  • załączeie elektronicznych kopii oryginałów wszystkitch wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów

2 za datę wniesienia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH

3 egzamin językowy jest przeznaczony dla kandydatów na te kierunki, na których Wydział nie przewiduje egzaminów wstepnych

4 czas środkowoeuropejski (czas lokalny dla Warszawy)

Stopka